Federatie partij Welpen/pupillen

10 mei

Woensdag 9 mei werd de eerste jeugdfederatiewedstrijd voor de welpen en de pupillen gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze wedstrijd werd gesponsord door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De opgave was goed en er werd mooi en sportief gekaatst. Mede door het mooie weer werd het een geslaagde avond. Rond 21.00 uur werden de laatste prijzen uitgereikt. De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes
 
1e prijs:

 • Michelle Sijtsma                 Wetsens
 • Willianne Wijtsma               Lioessens

2e prijs:

 • Ytsje Aline Westra               Lioessens
 • Sanne Jeanette Cuperus     Oosternijkerk

Welpenjongens

1e prijs:

 • Niek Dijkstra                      Anjum

2e prijs:

 • Jannard Sipma                    Ee
 • Stijn de Haas                      Dokkum

Pupillenmeisjes

1e prijs:

 • Suzanne Torensma             Oosternijkerk
 • Lolkje de Jong                       Ee

2e prijs:

 • Richtje Bandstra                  Oosternijkerk
 • Doutsen Veendorp              Ee
 • Isabella Sijtsma                    Wetsens
 

Pupillenjongens

1e prijs:

 • Jelle Rense Lei                    Moddergat
 • Pieter Siebe Cuperus        Oosternijkerk
 • Mient Schregardus            Dokkum

2e prijs:

 • Tjisse Bruinsma                   Dokkum
 • Jacob Boersma                    Driezum

 

Zwarte Arend partij

23 apr
Eerste kaatspartij weer van start in Paesens-Moddergat
 
Afgelopen zaterdag werd de eerste kaatswedstrijd weer georganiseerd in Paesens Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. De opgave bij de heren viel tegen, hier waren maar acht die zich hadden opgegeven. Ze kaatsten in competitie verband. Bij de dames was de opkomst, in tegenstelling als bij de heren, erg goed. Vooral voor de eerste wedstrijd. Hier waren dertien dames die zich hadden opgegeven. Ook hier werd in competitie verband gekaatst. Doordat er vijf omlopen waren begonnen ze elke partij met een eerst gelijk. Om kwart over zes werd de laatste bal geslagen. Woensdag 9 mei is er voor de welpen/pupillen de eerste federatie wedstrijd, zaterdag 12 mei Knkb heren en junioren en zaterdag 16 juni is de eerst volgende ledenpartij weer. Dit allen op het sportterrein van Paesens Moddergat. U bent van harte welkom!!
Uitslagen:
Heren  1e prijs: Gerbren Basteleur en Thomas Prins (koning)
            2e prijs: Cor Zeilinga en Siemen Zeilinga
Dames 1e prijs: Wietske Cuperus en Astrid Meinema
             2e prijs: Marjanne Faber en Tineke Visser