Bram, Hielke en Jorn kaatsen voor Peazens-Moddergat!

7 jun

Vrijdag 7 juni werd er in Anjum, door menig partuur gestreden, om de prijs voor hun dorp binnen te halen. Bram de Weger, Hielke Zeilmaker en Jorn Faber (welpen) kaatsten voor ons dorp. Hier streden 9 parturen om de prijzen. Er werd met een winnaars en herkansingsronde gekaatst. De eerste partij werd gewonnen tegen Lioessens. Daarna hadden ze een stilstaand nummer. De volgende partij was tegen Dokkum. Hier waren ze niet tegen op gewassen, toch haalden ze de derde prijs binnen! Jongens, jullie hebben je goed laten zien, op naar de volgende partij!

Hoofdklasse kaatspartij groot succes in Peazens-Moddergat

2 jun

Afgelopen zaterdag was het, na wekenlang voorbereiding, eindelijk zover. Voor het allereerst werd er een hoofdklasse partij gehouden. Dit kon mede georganiseerd worden door de vele vrijwilligers en sponsoren. 10 parturen stonden op de wedstrijdlijst. Bij partuur 10 moesten twee kaatsers bij geloot worden, omdat deze maar uit één kaatser bestond. Ook bij partuur 3 moest iemand bij geloot worden, hier was een deelnemer die zich ziek had gemeld.

Door de harde noorderwind waren er deze dag veel buiten/kwaad slagen. Veel parturen waren gewaagd aan elkaar, waardoor er lange partijen ontstonden. Tweemaal was het “alles aan de hang”. Al met al een zeer geslaagde dag!

De uitslagen waren als volgt:

1e prijs: Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar

2e prijs: Gerben de Boer, Steven Koster en Kevin-Jordi Hiemstra

3e prijs: Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra

Voorbereidingen hoofdklasse partij voor a.s. zaterdag in volle gang!

30 mei

Zaterdag 1 juni wordt voor de 1e keer het hoofdklasse kaatsen georganiseerd in Peazens-Moddergat. Marten Groen heeft dit, met vele vrijwilligers, op touw gezet. Ook is dit mede mogelijk gemaakt door de sponsors: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Durk de Jong installaties, A. Postma, Bouwbedrijf Dijkstra, Gewoan opé Dyk, Gewoan Creatief en CCI.

Om 11.00 uur gaan de kaatsers los. Iedereen is van harte welkom!! (gratis entree).

Federatie partij dongeradeel, gesponsord door Land en Zeezicht.

25 mei

Zaterdag 25 mei werd de federatie kaatspartij gehouden. Deze partij werd gesponsord door Land en Zeezicht te Holwerd. De A-klasse ging door te weinig deelname niet door. Bij de B-klasse heren (vrije formatie) waren 7 parturen die zich hiervoor hadden opgegeven. de dames waren 4 parturen (door elkaar loten). In beide categorieën werd spannend en sportief gekaatst. Voor het publiek leuk om naar te kijken. De uitslagen waren als volgt:

B- klasse heren:

1e prijs: Willem Elzinga, Douwe de Vries en Pieter Visser

2e prijs: Waatze de Vries, Siemen Zeilinga en Jacob Lei

1e prijs herkansingronde: Stephan Overkempe, Gerbren Basteleur en Magchiel Faber.

Dames:

1e prijs: Mayke Boonstra, Nienke de Vries en Esther Turkstra

2e prijs: Anke Mollema, Berber Jouta en Antsje de Vries

Federatie partij, gesponsord door Kindercentrum Zeeparel

24 mei

Woensdag 22 mei 2024

Welpen

1e prijs:

 • Stijn Haaksma Dokkum
 • Tjidde Boersma Dokkum

2e prijs:

 • Harwin Postma Dokkum
 • Teije Sijtsma Eanjum

1e herkansingronde:

 • Finn Bakker Dokkum
 • Jorn Faber Moddergat

Pupillen jongens

1e prijs:

 • Bas Haaksma Dokkum
 • Marco Mast Hallum

Pupillen meisjes

1e prijs:

 • Anne Lynn Keegstra Nes
 • Dycke Wijnsma Dokkum

2e prijs:

 • Marije Eelkema Blije
 • Dorienke Visser Eanjum

1e prijs herkansingronde

 • Marah Haaima Eanjum
 • Vere Kok Ie
 • Bente Leffring Dokkum

Gezamenlijke dames en heren kaatspartij

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er voor de senioren ook de gezamenlijke partij gehouden. Hier was de opgave beduidend minder dan bij de jeugd. Bij de heren waren er 12 die zich hiervoor hadden opgegeven en bij de dames 8. In beide categorieën kon er competitie gekaatst worden. Dit waren de uitslagen:

Heren 1e prijs: Rick Borsje, Johan Dijkstra en Adol Braaksma

2e prijs: Willem Elzinga, Bjorn Vanger en Jacob Lei

Dames 1e prijs: Antsje Wytsma en Mynke Hoekstra

2e prijs: Jeanette Buurmans en Marrit Roorda

Zeer geslaagde jeugdwedstrijd met Anjum en Morra-Lioessens!

17 mei

Vrijdag 17 mei waren er maar liefst 37 jeugd parturen, die met elkaar op het kaatsveld stonden te kaatsen. Wat een geweldige deelname, om trots op te wezen! Er werd in verschillende categorieën gekaatst. Hier volgen de uitslagen:

Kabouters

1e prijs:

 • Kees Jan Dekema
 • Thye Hoekstra

2e prijs:

 • Gerben Jan Dijkstra
 • Jinthe Dekema

3e prijs:

 • Dinand v/d Woude
 • Nanne Stiemsma

1e prijs herkansingronde

 • Jinte Walsma
 • Ate Lucas Tijtsma

2e prijs herkansingronde:

 • Finn Holwerda
 • Femke Koree

Welpen

1e prijs:

 • Teije Sijtsma
 • Femke v/d Wagen

2e prijs:

 • Jorn Schingenga
 • Hielke Zeilmaker
 • André Hovinga

1e prijs herkansingronde:

 • Jorrit Renze Stiemsma
 • Tess Faber

Pupillen

1e prijs:

 • Doutzen Wytsma
 • Marrit Hoekstra

2e prijs:

 • Mayke Rosier
 • Tetty Hoekstra

1e prijs herkansingronde:

 • Lieke Haaima
 • Jelmer Faber

2e prijs herkansingronde:

 • Anna Jeltje Mossel
 • Dorienke Visser

Schooljeugd

1e prijs:

 • Frederik Slagman
 • Sandra Bandstra

2e prijs:

 • Harke Slagman
 • Gooitzen Prins

1e prijs herkansingronde:

 • Marwin Boonstra
 • Anne Elle Wiersma

Froukje Lei en Anne Lynn Keegstra winnen de tweede prijs

12 mei

Deze twee meiden winnen de 2e prijs in de afdeling pupillen meisjes in Minnertsgea. Ze wonnen de 1e ronde vrij eenvoudig met 5-1 van Winsum. In de 2e ronde overwonnen ze een 4-1 achterstand tegen Skearnegoutum en wonnen ze met 5-4. Zij winnen na een spannende partij de 3e ronde met 5-4 van Moarre Lioessens. Zij verloren de finale met 5-4 van Wommels. Super gedaan!!

Jeugd/senioren wedstrijden (dorpsbelangpartij)

3 mei

Afgelopen weekend werden in Paesens-Moddergat de eerste kaatswedstrijden gekaatst. Deze partij werd gesponsord door het dorpsbelang. Vrijdagmiddag rond de klok van 17.00 uur begonnen de jeugdleden, die in drie groepen waren verdeeld. De kabouters, de welpen en de pupillen/schooljeugd. Er werd leuk gekaatst, ondanks het koude weer.

De kabouters kaatsten in tweetallen. Hier werd de 1e prijs gewonnen door: Lysanne Faber en Gercoba Dijkstra.

Bij de welpen waren acht jongens en meisjes die zich hadden opgegeven. Zo konden ze drie keer kaatsen. De uitslag was als volgt: 1e prijs Bram de Weger en Geanne Dijkstra. De 2e prijs was voor Marieke v/d Glint en Nynke Elzinga.

Ook bij de pupillen/schooljeugd konden ze drie keer kaatsen, wel moesten ze drie keer van partuur veranderen, omdat ze ieder voor zich kaatsten (vijf deelnemers). De 1e prijs was hier voor Gooitzen Prins. De tweede prijs voor Sietske Elzinga.

De eerstvolgende wedstrijd voor de jeugd is de gezamenlijke jeugdpartij met Anjum en Morra-Lioessens op vrijdag 17 mei. Dit begint om 17.00 uur en wordt in Paesens-Moddergat gehouden.

Zaterdag om 13.00 uur konden de senioren los. Bij de heren evenals de dames waren 8 kaatsleden die zich hadden opgegeven. De uitslagen waren als volgt: Heren 1e prijs: Jelle Rense Lei en Stephan Overkempe (koning). 2e prijs: Christiaan Overzet en Siemen Zeilinga.

Bij de dames was de 1e prijs voor: Sietske Buurmans en Andrea Visser (koningin) en de 2e prijs voor: Grietje Anna Buurmans en Jeanette Buurmans.

Voor de senioren is de eerst volgende wedstrijd op zaterdag 18 mei, ook gezamenlijk met Anjum en Morra-Lioessens, wordt in Paesens-Moddergat gehouden.

De training van de jeugd is weer gestart!

29 apr

Maandag 29 april zijn onze jeugdleden weer begonnen met de kaatstraining, gegeven door Gerwin Dijkstra uit Anjum. Prachtig weer hadden ze erbij, dit kon niet beter. Op een paar na, waren alle leden aanwezig. Ook konden we twee nieuwe meisjes verwelkomen, die gaan oefenen en kijken of ze het leuk vinden. Meer foto’s van de training kun je vinden onder het kopje fotogalerij 2024.

Kabouters

Welpen/pupillen/schooljeugd