Spelregels en wedstrijdzaken 2023

Algemene Regels

  • Je mag op kaatsen als je in groep 4 zit, ongeacht de leeftijd.
  • Je mag bij de heren/dames als je in hetzelfde jaar 16 jaar of ouder wordt.
  • Het ouder/kind kaatsen telt niet mee aan het puntenklassement.

Regels voor bij de jeugdwedstrijden,

  • De scheidsrechter is degene die aangewezen is om de jeugd te begeleiden.
  • Die achter de telegraaf staat, bemoeid zich/haar niet met de partij, daar is de scheidsrechter voor.
  • Als de jeugd er onderling niet uitkomt, bepaald de scheidsrechter wat er gebeurd.

Deze regels hebben we opgesteld. Dit om extra misverstanden te voorkomen en om de jeugd zo leuk en sportief mogelijk te laten kaatsen.

Regels ouder/kind partij:

  • Het kind slaat altijd voor het best op (als er één kaats is, slaat het kind dus op).