Geschiedenis

Over het oprichten van onze kaatsvereniging, staat het volgende vermeld in de notulen;

Een start is altijd moeilijk, waar begint men? Zo ook de start van een nieuw op te richten kaatsclub.
Donderdag 15 januari 1981 was het dan zover, in café de Zwarte Arend kwamen ± 25
kaatsliefhebbers bij elkaar om een vereniging op te richten. Magchiel Faber, voorzitter van het
dorpsbelang, vertelde een en ander over de op te richten kaatsclub. Als eerste werd besloten om
uit de aanwezigen een bestuur te kiezen.

De stemming was als volgt;

Voorzitter Magchiel Faber
Secretaris Gooitzen Prins
Penningmeester Frans de Groot
Algemeen Adjunct Jelco Lei
Jeugd Trainer Gelf Groen

Ook werd er gesproken over de naam van de vereniging, hetgeen aan het bestuur werd
overgelaten. Het bestuur, stelt in overleg met de familie, voor de vereniging te noemen naar de
meest bekende kaatser van ons dorp wijlen Thomas Prins.

Aldus geschiede, 30 april 1981 werd vervolgens de eerste ledenpartij verkaatst.

Op Koninginnedag, tijdens de sportdag, werd voor het eerst gekaatst. 
De uitslag die dag was als volgt;

1e Johannes Lolkema (koning) 2e Piet Groen  3e Einte Prins
  Gerben Lei   Harm Jan de Groot   Jan Elzinga
  Jogchum Elzinga   Anne Koree   Gerhardus de Jong

 

1e vr Dirk de Jong 2e  vr P. Post
  W.J. Groen    Klaas Koree
  Jan. S. Dijkstra    Klaas Groen

 

De nieuw opgerichte kaatsvereniging organiseerde dat eerste jaar in totaal 4 kaatspartijen.