Uitslag 2017

MS Vento en glasservice Noord Nederland partij

A jeugd

1e prijs:

 • Durk Visser

2e prijs:

 • Gerben Lei

B jeugd

1e prijs:

 • Jelle Rense Lei

2e prijs:

 • Wybren de Jong

C jeugd

1e prijs:

 • Annica Vanger

2e prijs:

 • Renske Elzinga


Kaatsfederatie Dongeradeel

Welpenjongens/welpenmeisjes

1e prijs:

 • Stijn de Haas                      Dokkum
 • Doutsen Veendorp            Ee

2e prijs:

 • Mient Schregardus            Dokkum
 • Joke de Jong                       Moddergat
 • Marten Jan Koree              Anjum

Pupillenjongens

1e prijs:

 • Jelle Rens Lei                      Moddergat
 • Tsjisse Bruinsma                Hantum
 • Folkert Jelmer Visser         Lioessens

2e prijs:

 • Wybren de Jong                 Moddergat
 • Keije v/d Kooi                     Ternaard
 • Jacob Boersma                  Wouterswoude

Pupillenmeisjes

1e prijs:

 • Lolkje de Jong                     Ee
 • Janiek Kloostra                   Niawier

2e prijs:

 • Willianke Sipma                 Ee
 • Jildou de Roo                      Holwerd
 • Hester Torensma               Oosternijkerk

   


Visserij partij

A jeugd

1e prijs:

 • Durk Visser

2e prijs:

 • Gerben Lei

3e prijs:

 • Kornelis Visser

B jeugd

1e prijs:

 • Gooitzen Prins
 • Ilse Zeilinga

2e prijs:

 • Doutzen Bos
 • Annet Visser

 


Gezamelijke partij met Anjum en Morra-Lioessens

Kabouters

1e prijs:

 • Anne Elle Wiersma
 • Gooitzen Prins

2e prijs:

 • Ilse Dijkstra
 • Jacob Lieuwe Klimstra

3e prijs:

 • Anke Haaksma
 • Jan Douwe Hooghiem

Welpen

1e prijs:

 • Anna Dijkstra
 • Kees Sonnema

2e prijs:

 • Hennianne Boonstra
 • Jan Willem Cuperus

1e verliezersronde:

 • Annet Visser
 • Jelle Jan Dijkstra

2e verliezersronde:

 • Ilse Zeilinga
 • Femke Bouma

Pupillen

1e prijs:

 • Leann Wijma
 • Jelle Rense Lei

2e prijs:

 • Joanna Castelein
 • Folkert Jelmer Visser

3e prijs:

 • Emma Dijkstra
 •  Wybren de Jong

Schooljongens/schoolmeisjes

1e prjs:

 • Lysanne Koree
 • Johan Sipma

2e prijs:

 • Petra Feenstra
 • Douwe Dijkstra

Jongens/meisjes

1e prijs:

 • Durk Visser

Gedeelde 2e prijs:

 • Antje de Vries en Tineke Visser


Kaatsfederatie dongeradeel 

Schooljongens

1e prijs:

 • Almer Zijlstra
 • Jan Bandstra

2e prijs:

 • Bauke Toren
 • Jacob Klaas Dijkstra

Jongens

1e prijs:

 • Dylan Cuperus
 • Jelle de Boer

2e prijs:

 • Arjen Schregardus
 • Germer v/d Weg

Schoolmeisjes

1e prijs:

 • Marrit Roorda
 • Gerjanna Visser

2e prijs:

 • Nynke de Vries
 • Iris Hoekstra

Meisjes

1e prijs:

 • Eline Koree
 • Thirza Hellinga


Prins partij

A jeugd

1e prijs:

 • Gerben Lei

2e prijs:

 • Jelle Rense Lei

3e prijs:

 • Lieuwe Zeilinga

B jeugd

1e prijs:

 • Annica Vanger
 • Sietske Marije Visser

2e prijs:

 • Joke de Jong
 • Aaltsje Prins


Zwarte Arend partij

A jeugd

1e prijs:

 • Gerben Lei

2e prijs:

 • Tineke Visser

B jeugd

1e prijs:

 • Sietske Marije Visser
 • Annet Visser

2e prijs:

 • Gooitzen Prins
 • Joke de Jong

 

 


Kind/ouder partij

1e prijs:

 • Griete Hijlkema
 • Sjouke Hijlkema

2e prijs:

 • Tessa Zeilinga
 • Tjeerd Zeilinga

3e prijs:

 • Anneke Hijlkema
 •  Hendrik Hijlkema


Dorpsbelang partij

A jeugd

1e prijs:

 • Gerben Lei

2e prijs:

 • Wybren de jong

B jeugd

1e prijs:

 • Gooitzen Prins

2e prijs:

 • Joke de Jong

3e prijs:

 • Ilse Zeilinga