30 april Glasservice Noord-Nederland partij

10 mei

Zaterdag 30 april was alweer de eerste ledenwedstrijd voor de senioren. Het was een mooie dag om weer los te gaan. Het werd een gezellige middag, ondanks dat er nog niet veel opgave was.

Bij de dames hadden zich er 8 opgegeven en bij de heren waren er 9 opgaven. Beide konden in competitieverband kaatsen. Tot het einde was het afwachten wie er met de prijzen vandaan zouden gaan. Uit eindelijk zijn dit bij de dames geworden: 1e prijs Andrea Visser en Sietske Buurmans, 2e prijs Wietske Cuperus en bij de heren ging de 1e prijs naar Marten Groen en Douwe de Vries, de 2e prijs was voor Pieter Visser, Oene v/d Woude en Lieuwe Zeilinga.

Achter v.l.n.r. Andrea Visser, Sietske Buurmans, Douwe de Vries, Marten Groen.

Voor v.l.n.r. Pieter Visser, Oene v/d Woude, Wietske Cuperus, Aukje de Beer