Mooie opkomst federatie partij!

29 jun

Afgelopen zaterdag werd de tweede federatie partij, gesponsord door de plaatselijke boeren, gekaatst in Peazens-Moddergat. Een zeer mooie opkomst, vier A-klasse parturen, acht B-klasse parturen en vier dames parturen. Het gehele veld stond vol met kaatsers. Om 13.00 uur konden alle B klassers los en de dames. De A-klasse gingen een uurtje later van start. Bij de B-klasse werd met een winnaars ronde en herkansingronde gekaatst. Hier waren een paar spannende wedstrijden bij, maar de finale, in beide ronden, werden ruim gewonnen door de winnaars. Bij de dames werd er in competitie verband gekaatst. Ook hier staken twee parturen er uit, waardoor een spannende finale ontstond. Bij de A-klasse werd, net als bij de dames, ook in competitie verband gekaatst. Hier waren ook twee parturen die na twee partijen aan kop stonden en waar de laatste partij bepalend was voor de eerste prijs. Mede door het prachtige weer en de sportiviteit van de kaats(t)ers werd het een zeer geslaagde kaatsmiddag. Hier volgt de uitslag:

A-klasse heren

1e prijs: Jan Tijtsma, Wiebe Wessel Bos en Sip Jaap Bos

2e prijs: Gerrit Dijkstra, Oane Dijkstra en Gerben Hein Wijtsma

B-klasse heren

1e prijs: Waatze de Vries, Siemen Zeilinga en Jacob Lei

2e prijs: Jan Berend Sipma, Jan Kooistra en Douwe Hiemstra

1e herkansingronde: Jacco van Omme, Douwe Dijkstra en Magchiel Groen

Dames

1e prijs: Anke Mollema, Esther Turkstra en Angela Donga

2e prijs: Metsje Sipma, Gryte Hoekstra en Berber Rinskje Ferwerda

Tweede jeugdfederatie ook weer een succes!

26 jun

Woensdag 26 juni werd er, door de oudste categorieën jeugd, gekaatst. Gesponsord door Faber autotechniek. Dit waren 8 parturen bij de schoolmeisjes, 4 parturen bij de schooljongens en 6 parturen bij de meisjes. De categorie jongens ging door te weinig opgave niet door. Alle wedstrijden begonnen met een eerst gelijk, dit i.v.m. de tijd. Er werd vlot, leuk en sportief gekaatst in alle categorieën. Daardoor waren rond de klok van negen alle partijen uitgekaatst en kon de prijs uitreiking beginnen.

Schoolmeisjes

1e prijs:

 • Dana Marrit Koopmans
 • Anne Lynn Keegstra

2e prijs:

 • Tiny Fokkens
 • Tessa Wouda

1e prijs herkansingronde:

 • Nynke v/d Leest
 • Sietske Marije Westra

Schooljongens

1e prijs:

 • Frederik Slagman
 • Gooitzen Prins
 • Lars Leegstra

2e prijs:

 • Jannard Sipma
 • Esgar Ozenga

Meisjes

1e prijs:

 • Fenna Koster
 • Nynke Keegstra

2e prijs:

 • Marije Keegstra
 • Joke de Jong

Prachtige kaatsavond voor de jeugd en senioren in Peazens-Moddergat.

22 jun

Vrijdag 21 juni werd er in Peazens-Moddergat weer gekaatst, mede mogelijk gemaakt door de sponsor Overzet Vastgoed. In plaats van de gebruikelijke indeling waarbij de jeugd op vrijdagavond kaatst en de senioren op zaterdag, werden dit keer alle categorieën tegelijk gespeeld. Dit zorgde voor een levendig en goed gevuld veld. Om 17.00 uur begonnen de eerste partijen, wat meteen voor een energieke start van de avond zorgde.

Helaas liet het weer te wensen over. Tijdens de tweede partij begon het hevig te regenen, wat leidde tot vele glijpartijen op het veld. Ondanks de regen en de daarbij horende uitdagingen, lieten de deelnemers zich niet uit het veld slaan en kaatsten zij met veel plezier en inzet verder. De sportiviteit en het enthousiasme van de kaatsers zorgden ervoor dat het evenement toch een succes werd. Rond 21.00 uur waren alle partijen afgelopen en vond de prijsuitreiking plaats.

Uitslagen:

kabouters:

1e prijs: Gercoba Dijkstra, 
2e prijs: Lysanne Faber

welpen:

1e prijs: Hielke Zeilmaker, 
2e prijs: Jorn Faber

pupillen/schooljeugd:

1e prijs: Marieke v/d Glint, 
2e prijs: Aaltje Prins

heren:

1e prijs: Christiaan Overzet en Pieter Visser
2e prijs: Gerben Lei en Magchiel Faber

dames:

1e prijs: Marjanne Faber en Nynke de Vries
2e prijs: Joke de Jong en Jeltje Koree

Tweede prijs voor Peazens-Moddergat

16 jun

Zaterdag 15 juni waren er twee parturen die ons dorp vertegenwoordigden in Morra- Ljussens tijdens de dorpen federatie wedstrijd. Patuur 1: Jelle Renze Lei, Magchiel Faber en Pieter Visser vielen in de herkansingronde, na de tweede wedstrijd af. Partuur 2: Nutte Buurmans, Wybren de Jong en Douwe de Vries kwamen verder. Na de eerste partij, viel door een knie blessure Wybren uit en werd vervangen door Thomas Prins. Al met al stonden ze in de finale tegen Dokkum te kaatsen. Het mooie hiervan was, dat dit partuur ook leden van onze vereniging zijn en ook alle drie in Peazens-Moddergat hebben gewoond. Dit waren: Willem Elzinga, Jacob Lei en Stephan Overkempe. Jammer genoeg was de finale niet erg spannend, eerst gingen ze gelijk op, maar daarna was Dokkum toch te sterk voor ze en werd de eindstand 5-2 (6-2). Bij deze feliciteren wij Dokkum met het behalen van de 1e prijs en Peazens-Moddergat met de 2e prijs!

Bram, Hielke en Jorn kaatsen voor Peazens-Moddergat!

7 jun

Vrijdag 7 juni werd er in Anjum, door menig partuur gestreden, om de prijs voor hun dorp binnen te halen. Bram de Weger, Hielke Zeilmaker en Jorn Faber (welpen) kaatsten voor ons dorp. Hier streden 9 parturen om de prijzen. Er werd met een winnaars en herkansingsronde gekaatst. De eerste partij werd gewonnen tegen Lioessens. Daarna hadden ze een stilstaand nummer. De volgende partij was tegen Dokkum. Hier waren ze niet tegen op gewassen, toch haalden ze de derde prijs binnen! Jongens, jullie hebben je goed laten zien, op naar de volgende partij!

Hoofdklasse kaatspartij groot succes in Peazens-Moddergat

2 jun

Afgelopen zaterdag was het, na wekenlang voorbereiding, eindelijk zover. Voor het allereerst werd er een hoofdklasse partij gehouden. Dit kon mede georganiseerd worden door de vele vrijwilligers en sponsoren. 10 parturen stonden op de wedstrijdlijst. Bij partuur 10 moesten twee kaatsers bij geloot worden, omdat deze maar uit één kaatser bestond. Ook bij partuur 3 moest iemand bij geloot worden, hier was een deelnemer die zich ziek had gemeld.

Door de harde noorderwind waren er deze dag veel buiten/kwaad slagen. Veel parturen waren gewaagd aan elkaar, waardoor er lange partijen ontstonden. Tweemaal was het “alles aan de hang”. Al met al een zeer geslaagde dag!

De uitslagen waren als volgt:

1e prijs: Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar

2e prijs: Gerben de Boer, Steven Koster en Kevin-Jordi Hiemstra

3e prijs: Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra

Voorbereidingen hoofdklasse partij voor a.s. zaterdag in volle gang!

30 mei

Zaterdag 1 juni wordt voor de 1e keer het hoofdklasse kaatsen georganiseerd in Peazens-Moddergat. Marten Groen heeft dit, met vele vrijwilligers, op touw gezet. Ook is dit mede mogelijk gemaakt door de sponsors: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Durk de Jong installaties, A. Postma, Bouwbedrijf Dijkstra, Gewoan opé Dyk, Gewoan Creatief en CCI.

Om 11.00 uur gaan de kaatsers los. Iedereen is van harte welkom!! (gratis entree).

Federatie partij dongeradeel, gesponsord door Land en Zeezicht.

25 mei

Zaterdag 25 mei werd de federatie kaatspartij gehouden. Deze partij werd gesponsord door Land en Zeezicht te Holwerd. De A-klasse ging door te weinig deelname niet door. Bij de B-klasse heren (vrije formatie) waren 7 parturen die zich hiervoor hadden opgegeven. de dames waren 4 parturen (door elkaar loten). In beide categorieën werd spannend en sportief gekaatst. Voor het publiek leuk om naar te kijken. De uitslagen waren als volgt:

B- klasse heren:

1e prijs: Willem Elzinga, Douwe de Vries en Pieter Visser

2e prijs: Waatze de Vries, Siemen Zeilinga en Jacob Lei

1e prijs herkansingronde: Stephan Overkempe, Gerbren Basteleur en Magchiel Faber.

Dames:

1e prijs: Mayke Boonstra, Nienke de Vries en Esther Turkstra

2e prijs: Anke Mollema, Berber Jouta en Antsje de Vries

Federatie partij, gesponsord door Kindercentrum Zeeparel

24 mei

Woensdag 22 mei 2024

Welpen

1e prijs:

 • Stijn Haaksma Dokkum
 • Tjidde Boersma Dokkum

2e prijs:

 • Harwin Postma Dokkum
 • Teije Sijtsma Eanjum

1e herkansingronde:

 • Finn Bakker Dokkum
 • Jorn Faber Moddergat

Pupillen jongens

1e prijs:

 • Bas Haaksma Dokkum
 • Marco Mast Hallum

Pupillen meisjes

1e prijs:

 • Anne Lynn Keegstra Nes
 • Dycke Wijnsma Dokkum

2e prijs:

 • Marije Eelkema Blije
 • Dorienke Visser Eanjum

1e prijs herkansingronde

 • Marah Haaima Eanjum
 • Vere Kok Ie
 • Bente Leffring Dokkum

Gezamenlijke dames en heren kaatspartij

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er voor de senioren ook de gezamenlijke partij gehouden. Hier was de opgave beduidend minder dan bij de jeugd. Bij de heren waren er 12 die zich hiervoor hadden opgegeven en bij de dames 8. In beide categorieën kon er competitie gekaatst worden. Dit waren de uitslagen:

Heren 1e prijs: Rick Borsje, Johan Dijkstra en Adol Braaksma

2e prijs: Willem Elzinga, Bjorn Vanger en Jacob Lei

Dames 1e prijs: Antsje Wytsma en Mynke Hoekstra

2e prijs: Jeanette Buurmans en Marrit Roorda