Gezamenlijke dames en heren kaatspartij

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er voor de senioren ook de gezamenlijke partij gehouden. Hier was de opgave beduidend minder dan bij de jeugd. Bij de heren waren er 12 die zich hiervoor hadden opgegeven en bij de dames 8. In beide categorieën kon er competitie gekaatst worden. Dit waren de uitslagen:

Heren 1e prijs: Rick Borsje, Johan Dijkstra en Adol Braaksma

2e prijs: Willem Elzinga, Bjorn Vanger en Jacob Lei

Dames 1e prijs: Antsje Wytsma en Mynke Hoekstra

2e prijs: Jeanette Buurmans en Marrit Roorda

Zeer geslaagde jeugdwedstrijd met Anjum en Morra-Lioessens!

17 mei

Vrijdag 17 mei waren er maar liefst 37 jeugd parturen, die met elkaar op het kaatsveld stonden te kaatsen. Wat een geweldige deelname, om trots op te wezen! Er werd in verschillende categorieën gekaatst. Hier volgen de uitslagen:

Kabouters

1e prijs:

 • Kees Jan Dekema
 • Thye Hoekstra

2e prijs:

 • Gerben Jan Dijkstra
 • Jinthe Dekema

3e prijs:

 • Dinand v/d Woude
 • Nanne Stiemsma

1e prijs herkansingronde

 • Jinte Walsma
 • Ate Lucas Tijtsma

2e prijs herkansingronde:

 • Finn Holwerda
 • Femke Koree

Welpen

1e prijs:

 • Teije Sijtsma
 • Femke v/d Wagen

2e prijs:

 • Jorn Schingenga
 • Hielke Zeilmaker
 • André Hovinga

1e prijs herkansingronde:

 • Jorrit Renze Stiemsma
 • Tess Faber

Pupillen

1e prijs:

 • Doutzen Wytsma
 • Marrit Hoekstra

2e prijs:

 • Mayke Rosier
 • Tetty Hoekstra

1e prijs herkansingronde:

 • Lieke Haaima
 • Jelmer Faber

2e prijs herkansingronde:

 • Anna Jeltje Mossel
 • Dorienke Visser

Schooljeugd

1e prijs:

 • Frederik Slagman
 • Sandra Bandstra

2e prijs:

 • Harke Slagman
 • Gooitzen Prins

1e prijs herkansingronde:

 • Marwin Boonstra
 • Anne Elle Wiersma

Froukje Lei en Anne Lynn Keegstra winnen de tweede prijs

12 mei

Deze twee meiden winnen de 2e prijs in de afdeling pupillen meisjes in Minnertsgea. Ze wonnen de 1e ronde vrij eenvoudig met 5-1 van Winsum. In de 2e ronde overwonnen ze een 4-1 achterstand tegen Skearnegoutum en wonnen ze met 5-4. Zij winnen na een spannende partij de 3e ronde met 5-4 van Moarre Lioessens. Zij verloren de finale met 5-4 van Wommels. Super gedaan!!

Jeugd/senioren wedstrijden (dorpsbelangpartij)

3 mei

Afgelopen weekend werden in Paesens-Moddergat de eerste kaatswedstrijden gekaatst. Deze partij werd gesponsord door het dorpsbelang. Vrijdagmiddag rond de klok van 17.00 uur begonnen de jeugdleden, die in drie groepen waren verdeeld. De kabouters, de welpen en de pupillen/schooljeugd. Er werd leuk gekaatst, ondanks het koude weer.

De kabouters kaatsten in tweetallen. Hier werd de 1e prijs gewonnen door: Lysanne Faber en Gercoba Dijkstra.

Bij de welpen waren acht jongens en meisjes die zich hadden opgegeven. Zo konden ze drie keer kaatsen. De uitslag was als volgt: 1e prijs Bram de Weger en Geanne Dijkstra. De 2e prijs was voor Marieke v/d Glint en Nynke Elzinga.

Ook bij de pupillen/schooljeugd konden ze drie keer kaatsen, wel moesten ze drie keer van partuur veranderen, omdat ze ieder voor zich kaatsten (vijf deelnemers). De 1e prijs was hier voor Gooitzen Prins. De tweede prijs voor Sietske Elzinga.

De eerstvolgende wedstrijd voor de jeugd is de gezamenlijke jeugdpartij met Anjum en Morra-Lioessens op vrijdag 17 mei. Dit begint om 17.00 uur en wordt in Paesens-Moddergat gehouden.

Zaterdag om 13.00 uur konden de senioren los. Bij de heren evenals de dames waren 8 kaatsleden die zich hadden opgegeven. De uitslagen waren als volgt: Heren 1e prijs: Jelle Rense Lei en Stephan Overkempe (koning). 2e prijs: Christiaan Overzet en Siemen Zeilinga.

Bij de dames was de 1e prijs voor: Sietske Buurmans en Andrea Visser (koningin) en de 2e prijs voor: Grietje Anna Buurmans en Jeanette Buurmans.

Voor de senioren is de eerst volgende wedstrijd op zaterdag 18 mei, ook gezamenlijk met Anjum en Morra-Lioessens, wordt in Paesens-Moddergat gehouden.

De training van de jeugd is weer gestart!

29 apr

Maandag 29 april zijn onze jeugdleden weer begonnen met de kaatstraining, gegeven door Gerwin Dijkstra uit Anjum. Prachtig weer hadden ze erbij, dit kon niet beter. Op een paar na, waren alle leden aanwezig. Ook konden we twee nieuwe meisjes verwelkomen, die gaan oefenen en kijken of ze het leuk vinden. Meer foto’s van de training kun je vinden onder het kopje fotogalerij 2024.

Kabouters

Welpen/pupillen/schooljeugd

Start training/competitie 2024

23 apr

De competitie van de senioren gaat donderdag 25 april om 19.00 uur weer van start. Dit seizoen kaatsen de dames en heren gezamenlijk. We hopen op een goede opkomst!

De jeugd begint maandag 29 april weer met de trainingen. De kabouters beginnen om 16.00-16.45 uur. De andere categorieën trainen van 16.45-17.45 uur. Ook dit seizoen worden ze weer getraind door Gerwin Dijkstra uit Anjum. Lijkt het je leuk om mee te doen, kom gerust eens langs om mee te oefenen.

Uitslag 2023

5 apr

Glasservice Noord Nederland

1e prijs:

 • Nynke Elzinga

2e prijs:

 • Gercoba Dijkstra

3e prijs:

 • Meike Faber

1e prijs:

 • Jorn Faber

2e prijs:

 • Bram de Weger

1e prijs:

 • Sietske Elzinga

2e prijs:

 • Gooitzen Prins

Overzet vastgoed partij

1e prijs:

 • Dinand v/d Woude
 • Bettina v/d Glint

1e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Marieke v/d Glint

1e prijs:

 • Pieter v/d Glint

2e prijs:

 • Froukje Lei

Dorpsbelang partij

1e prijs:

 • Nynke Elzinga
 • Iris Dijkstra

1e prijs:

 • Jorn Faber
 • Pieter Lieuwe Visser

Kind/ouder partij

1e prijs:

 • Mike Overkempe
 • Stephan Overkempe

2e prijs:

 • Nynke Elzinga
 • Hendrik Elzinga

3e prijs:

 • Fenna Smeding
 • Christa Smeding

1e prijs:

 • Sietske Elzinga
 • Durk Lei

2e prijs:

 • Bram de Weger
 • Jefta de Weger

3e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Willem Zeilmaker

Prins partij

1e prijs:

 • Meike Faber
 • Nynke Elzinga

1e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Marieke van de Glint

1e prijs:

 • Sietske Elzinga
 • Anne Lyn Keegstra

Winnaars punten klassement 2023

 • Nynke Elzinga 9 pnt.
 • Hielke Zeilmaker 6 pnt.
 • Jorn Faber 6 pnt.
 • Sietske Elzinga 6 pnt.

Afdelingswedstrijd Tzumarrum

10 mei

Afgelopen zondag 8 mei hebben onze leden Froukje Anita Lei en Anne Lynn Keegstra meegedaan aan een afdelingswedstrijd in Tzumarrum, zij hebben daar de 2e prijs gewonnen. Gefeliciteerd dames!

Federatie Land & zeezicht partij

10 mei

Afgelopen zaterdag 7 mei was er bij ons in Paesens-Moddergat bij K.V. Thomas Prins een federatie wedstrijd voor de senioren. Het leek een bewolkte dag te worden, maar zo nu en dan brak toch nog even de zon door. Er was helaas geen opgave bij de heren A-klasse, waardoor deze niet door ging. Bij de heren B-klasse was er een vrije formatie en werd er gekaatst door 6 parturen. Er werd gekaatst in poule verband. Bij de dames werd er door elkaar geloot, hier hadden zich 10 dames voor opgegeven. Bij de dames werd er in competitie verband gekaatst. Er werden zowel bij de heren als de dames spannende wedstrijden gekaatst aan het begin van de middag. Bij de finales werd er helaas iets minder spannend gekaatst. Al met al was het wel een hele gezellige, geslaagde middag. Bij de heren B-klasse gingen de volgende leden er met de prijzen vandoor: 1e prijs Christiaan Overzet, Jacco de Jong en Meindert de Jong, 2e prijs Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra, 3e prijs Douwe de Vries, Marten Groen en Magchiel Faber. Bij de dames gingen Petra Feenstra, Aljantine Holtewes en Berber Rinskje Ferwerda er met de 1e prijs vandoor en ging de 2e prijs naar Esther Turkstra en Melanie v/d Mossel

30 april Glasservice Noord-Nederland partij

10 mei

Zaterdag 30 april was alweer de eerste ledenwedstrijd voor de senioren. Het was een mooie dag om weer los te gaan. Het werd een gezellige middag, ondanks dat er nog niet veel opgave was.

Bij de dames hadden zich er 8 opgegeven en bij de heren waren er 9 opgaven. Beide konden in competitieverband kaatsen. Tot het einde was het afwachten wie er met de prijzen vandaan zouden gaan. Uit eindelijk zijn dit bij de dames geworden: 1e prijs Andrea Visser en Sietske Buurmans, 2e prijs Wietske Cuperus en bij de heren ging de 1e prijs naar Marten Groen en Douwe de Vries, de 2e prijs was voor Pieter Visser, Oene v/d Woude en Lieuwe Zeilinga.

Achter v.l.n.r. Andrea Visser, Sietske Buurmans, Douwe de Vries, Marten Groen.

Voor v.l.n.r. Pieter Visser, Oene v/d Woude, Wietske Cuperus, Aukje de Beer