Federatie Land & zeezicht partij

10 mei

Afgelopen zaterdag 7 mei was er bij ons in Paesens-Moddergat bij K.V. Thomas Prins een federatie wedstrijd voor de senioren. Het leek een bewolkte dag te worden, maar zo nu en dan brak toch nog even de zon door. Er was helaas geen opgave bij de heren A-klasse, waardoor deze niet door ging. Bij de heren B-klasse was er een vrije formatie en werd er gekaatst door 6 parturen. Er werd gekaatst in poule verband. Bij de dames werd er door elkaar geloot, hier hadden zich 10 dames voor opgegeven. Bij de dames werd er in competitie verband gekaatst. Er werden zowel bij de heren als de dames spannende wedstrijden gekaatst aan het begin van de middag. Bij de finales werd er helaas iets minder spannend gekaatst. Al met al was het wel een hele gezellige, geslaagde middag. Bij de heren B-klasse gingen de volgende leden er met de prijzen vandoor: 1e prijs Christiaan Overzet, Jacco de Jong en Meindert de Jong, 2e prijs Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra, 3e prijs Douwe de Vries, Marten Groen en Magchiel Faber. Bij de dames gingen Petra Feenstra, Aljantine Holtewes en Berber Rinskje Ferwerda er met de 1e prijs vandoor en ging de 2e prijs naar Esther Turkstra en Melanie v/d Mossel