Informatie over het bestuur

Bestuur 2022

emailadres: k.v.thomasprins@hotmail.com 

 Functie  Naam  Telefoon nummer
 Voorzitter Marten Groen  06-53861359
 Secretaris  Emkje Lei  06-36189234
 Penningmeester  Astrid Meinema  06-13412997
 Algemeen lid  Magchiel Faber 06-20088443
 Algemeen lid    

Jeugdcommissie 2022

emailadres: k.v.jeugdkaatsen@hotmail.com 

 Functie  Naam  Telefoon nummer
Jeugd  Magchiel Faber  06-20088443
Jeugd  Thomas Prins 06-50716761