Wedstrijd agenda 2016

Vrijdag 6 mei Motorpartij

  • Siemen Zeilinga & Jacob Visser

Vrijdag 27 mei Klaas en Andrea Visser/Bloemisterij Hogedijkenpartij

  • Peter Groen & Marten Zeilinga

Vrijdag 3 juni Visserijpartij

  • Uilke Vanger & Leo Visser

Vrijdag 17 juni MS Vento/Glasservice Noord Nederlandpartij

  • Albert Zeilmaker & Hendrik Elzinga

 Vrijdag 24 juni Gezamelijke jeugdpartij Anjum, Morra-Lioessens en Paesens-Moddergat

  • (wordt in Paesens-Moddergat gekaatst)

Zat. 16 juli Kind/ouderpartij, gesponsord door Raadsma Dokkum

  • Aanvang 13.00 uur

Zat. 30 juli Prinspartij (35 jarig jubileum) aanvang 9.00 uur

  • Thomas Prins & Dirk Lei

Vrijdag 12 aug. Dorpsbelangpartij

  • Peter Visser (buorren) & Uilke Faber (sr)

Zat. 17 sep. Zwarte Arendpartij

  • Willem Groenia & Durk Lei

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij op die vrijdagavonden bij de wedstrijd staan.

Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen  vrijdag’s om 17.00 uur.

Mocht je verhinderd zijn dan zelf graag voor vervanging zorgen!