Knkb heren 2e klas en junioren

12 mei
Zaterdag 12 mei werd op het sportveld in Paesens knkb kaatsen voor heren 2e klas en junioren georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door Ijzerhandel Raadsma en de rabobank. Hier waren tien parturen aanwezig. Door enkele afzeggingen werd er na de eerste omloop bij geloot. Om 11.00 uur gingen de eerste zes parturen van start en om 16.15 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
1e prijs:
  • Remmelt Bouma
  • Marco de Groot
  • Sil Leystra
2e prijs:
  • Hein Rodenhuis
  • Wierd Baarda 
  • Laas Pieter van Straten
3e prijs:
  • Willem Jan Postma
  • Jan Sipke Tuinman 
  • Feiko Broersma.