KNKB Schoolmeisjes kaatspartij in Paesens-Moddergat

25 mei

Zaterdag 25 mei werd er volop gekaatst door de schoolmeisjes van de KNKB. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij Hogedijken. Er waren 8 parturen bij de schoolmeisjes. Er werd gespeeld met een winnaars- en herkansingronde. Er werd goed en sportief gekaatst. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Lisanne Scharringa en Fardau Krottje 2e prijs: Noa Elzinga en Isabella Sijtsma 1e prijs herkansingronde: Ilse Marije van Beem en Hester Torensma