KNKB wedstrijd Heren 1e en 2e klasse Paesens-Moddergat

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er in Paesens-Moddergat een KNKB vrije formatie wedstrijd heren 1e en 2e klasse georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door ijzerhandel Raadsma en de Rabobank. Bij de 1e klasse hadden zich 10 parturen opgegeven en bij de 2e klasse waren er 13 parturen. Om 11.00 uur gingen ze van start en om 17:00 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
Heren 1e klasse: Eerste prijs: Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten Tweede prijs: Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa
Derde prijs: Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en P. Scharringa
Heren 2e klasse: Eerste prijs: Youri de Groot, Jelle Cnossen, Pieter Jan Leijenaar
Tweede prijs: Jan Dirk de Groot, Daniël Iseger en Gjalt Sjirk de Groot
Derde prijs: Willem Jan Postma, Michel Nese en Gerben de Boer.
Derde prijs: Gerard de Vries, Jelle Pieter van de Walt en Wytze Wassenaar