Laatste kaatspartij voor senioren in Paesens-Moddergat

3 sep

Afgelopen zaterdag 31 augustus werd de laatste kaatspartij voor de senioren in Paesens-Moddergat gehouden. Deze werd gesponsord door de familie Prins. Om 13.00 uur gingen de dames en heren van start. Bij de heren waren er 10 mannen die zich hadden opgegeven, er werd met 5 partuur in competitie verband gekaatst. Bij de heren was er ook een koningsbeker te winnen. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, waardoor zei ieder voor zich moesten kaatsen. Door het erg mooie weer was het voor het publiek ook aangenaam om naar het kaatsen te kijken. Er werd goed en sportief gekaatst. De uitslagen waren als volgt: Heren 1e prijs: Thomas Prins en Sjouke Hijlkema(koning) 2e prijs: Marten Groen en Magchiel Faber.
Dames 1e prijs: Marjanne Faber 2e prijs: Grytsje Groen.