Nieuwsbrief k.v. Thomas Prins

25 apr

Normaliter zouden we nu druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen,
het Coronavirus steekt hier helaas een stokje voor. Alles staat nu even stil. Het spreekt vanzelf dat we ons de start van het kaatsseizoen heel anders hadden voorgesteld.

Afgelopen dinsdag heeft de overheid de nieuwste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. voorkomen.

Tijdens de persconferentie is o.a. versoepeling aangekondigd voor de jeugd op het gebied van sport.

Dit betekent dat de jeugd na de meivakantie weer los kan gaan met trainen. In de bijlage vindt u de regels die hier aan verbonden zijn.
Boele Terpstra (trainer) en/of Bote de Jong neemt hierover contact op met de ouders. De wedstrijden worden uitgesteld tot nader bericht.

Voor de senioren geldt geen trainingen, geen competitie en geen wedstrijden tot nader bericht.

We zijn genoodzaakt de ledenvergadering dit jaar op een andere manier in te vullen. U krijgt binnenkort per email de agendapunten en het financieel verslag toegestuurd. Dit wordt tevens het moment dat Oene van der Woude afscheid neemt als voorzitter en Marten Groen het stokje overneemt. Bij op en/of aanmerkingen over de agendapunten of het financieel verslag vragen we u binnen 2 weken na ontvangst, contact op te nemen met het bestuur. Emailadres: K.v.thomsprins@hotmail.com.

Ook willen we uw begrip vragen voor het innen van de contributie van 2020, dit i.v.m. kosten die blijven doorgaan. O.a. het onderhoud van het MFA, de huur en contributie afdracht aan de KNKB.

We zullen de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover bericht geven.

Blijf voorzichtig en denk om elkaar.

Met vriendelijke groet,

Het kaatsbestuur