Opgave wedstrijden Jeugd

U kunt zich opgeven via deze website voor de beschikbare wedstrijden. Opgave ledenwedstrijden tot woensdag avond 18.00u. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij op de aangegeven data aanwezig zijn en ook daadwerkelijk ondersteunen.

Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen vrijdags om 17.00 uur. Mocht je verhinderd zijn dan zelf graag voor vervanging zorgen!

 

de deelnemerslijst voor de jeugd