Start training/competitie 2024

23 apr

De competitie van de senioren gaat donderdag 25 april om 19.00 uur weer van start. Dit seizoen kaatsen de dames en heren gezamenlijk. We hopen op een goede opkomst!

De jeugd begint maandag 29 april weer met de trainingen. De kabouters beginnen om 16.00-16.45 uur. De andere categorieën trainen van 16.45-17.45 uur. Ook dit seizoen worden ze weer getraind door Gerwin Dijkstra uit Anjum. Lijkt het je leuk om mee te doen, kom gerust eens langs om mee te oefenen.

Uitslag 2023

5 apr

Glasservice Noord Nederland

1e prijs:

 • Nynke Elzinga

2e prijs:

 • Gercoba Dijkstra

3e prijs:

 • Meike Faber

1e prijs:

 • Jorn Faber

2e prijs:

 • Bram de Weger

1e prijs:

 • Sietske Elzinga

2e prijs:

 • Gooitzen Prins

Overzet vastgoed partij

1e prijs:

 • Dinand v/d Woude
 • Bettina v/d Glint

1e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Marieke v/d Glint

1e prijs:

 • Pieter v/d Glint

2e prijs:

 • Froukje Lei

Dorpsbelang partij

1e prijs:

 • Nynke Elzinga
 • Iris Dijkstra

1e prijs:

 • Jorn Faber
 • Pieter Lieuwe Visser

Kind/ouder partij

1e prijs:

 • Mike Overkempe
 • Stephan Overkempe

2e prijs:

 • Nynke Elzinga
 • Hendrik Elzinga

3e prijs:

 • Fenna Smeding
 • Christa Smeding

1e prijs:

 • Sietske Elzinga
 • Durk Lei

2e prijs:

 • Bram de Weger
 • Jefta de Weger

3e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Willem Zeilmaker

Prins partij

1e prijs:

 • Meike Faber
 • Nynke Elzinga

1e prijs:

 • Hielke Zeilmaker
 • Marieke van de Glint

1e prijs:

 • Sietske Elzinga
 • Anne Lyn Keegstra

Winnaars punten klassement 2023

 • Nynke Elzinga 9 pnt.
 • Hielke Zeilmaker 6 pnt.
 • Jorn Faber 6 pnt.
 • Sietske Elzinga 6 pnt.

Afdelingswedstrijd Tzumarrum

10 mei

Afgelopen zondag 8 mei hebben onze leden Froukje Anita Lei en Anne Lynn Keegstra meegedaan aan een afdelingswedstrijd in Tzumarrum, zij hebben daar de 2e prijs gewonnen. Gefeliciteerd dames!

Federatie Land & zeezicht partij

10 mei

Afgelopen zaterdag 7 mei was er bij ons in Paesens-Moddergat bij K.V. Thomas Prins een federatie wedstrijd voor de senioren. Het leek een bewolkte dag te worden, maar zo nu en dan brak toch nog even de zon door. Er was helaas geen opgave bij de heren A-klasse, waardoor deze niet door ging. Bij de heren B-klasse was er een vrije formatie en werd er gekaatst door 6 parturen. Er werd gekaatst in poule verband. Bij de dames werd er door elkaar geloot, hier hadden zich 10 dames voor opgegeven. Bij de dames werd er in competitie verband gekaatst. Er werden zowel bij de heren als de dames spannende wedstrijden gekaatst aan het begin van de middag. Bij de finales werd er helaas iets minder spannend gekaatst. Al met al was het wel een hele gezellige, geslaagde middag. Bij de heren B-klasse gingen de volgende leden er met de prijzen vandoor: 1e prijs Christiaan Overzet, Jacco de Jong en Meindert de Jong, 2e prijs Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra, 3e prijs Douwe de Vries, Marten Groen en Magchiel Faber. Bij de dames gingen Petra Feenstra, Aljantine Holtewes en Berber Rinskje Ferwerda er met de 1e prijs vandoor en ging de 2e prijs naar Esther Turkstra en Melanie v/d Mossel

30 april Glasservice Noord-Nederland partij

10 mei

Zaterdag 30 april was alweer de eerste ledenwedstrijd voor de senioren. Het was een mooie dag om weer los te gaan. Het werd een gezellige middag, ondanks dat er nog niet veel opgave was.

Bij de dames hadden zich er 8 opgegeven en bij de heren waren er 9 opgaven. Beide konden in competitieverband kaatsen. Tot het einde was het afwachten wie er met de prijzen vandaan zouden gaan. Uit eindelijk zijn dit bij de dames geworden: 1e prijs Andrea Visser en Sietske Buurmans, 2e prijs Wietske Cuperus en bij de heren ging de 1e prijs naar Marten Groen en Douwe de Vries, de 2e prijs was voor Pieter Visser, Oene v/d Woude en Lieuwe Zeilinga.

Achter v.l.n.r. Andrea Visser, Sietske Buurmans, Douwe de Vries, Marten Groen.

Voor v.l.n.r. Pieter Visser, Oene v/d Woude, Wietske Cuperus, Aukje de Beer

Eerste ledenwedstrijd senioren

6 jul

Na het lang wachten, konden afgelopen zaterdag de senioren in Paesens-Moddergat hun eerste ledenwedstrijd kaatsen. Deze partij werd gesponsord door Glasservice Noord-Nederland en Dijkstra Draaisma. Bij de heren hadden zich er 11 opgegeven, waardoor er in competitieverband gekaatst kon worden. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, zij kaatsten ieder voor zich. Ondanks de vele regen, werd er goed en sportief gekaatst. Bij de heren was de uitslag als volgt: 1e prijs Jelle Rense Lei, Magchiel Groen, Stephan Overkempe. Heren 2e prijs: Pieter Visser, Marten Groen. Bij de dames 1e prijs: Gerda Elzinga, 2e prijs: Andrea Visser.

Nieuwsbrief k.v. Thomas Prins

25 apr

Normaliter zouden we nu druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen,
het Coronavirus steekt hier helaas een stokje voor. Alles staat nu even stil. Het spreekt vanzelf dat we ons de start van het kaatsseizoen heel anders hadden voorgesteld.

Afgelopen dinsdag heeft de overheid de nieuwste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. voorkomen.

Tijdens de persconferentie is o.a. versoepeling aangekondigd voor de jeugd op het gebied van sport.

Dit betekent dat de jeugd na de meivakantie weer los kan gaan met trainen. In de bijlage vindt u de regels die hier aan verbonden zijn.
Boele Terpstra (trainer) en/of Bote de Jong neemt hierover contact op met de ouders. De wedstrijden worden uitgesteld tot nader bericht.

Voor de senioren geldt geen trainingen, geen competitie en geen wedstrijden tot nader bericht.

We zijn genoodzaakt de ledenvergadering dit jaar op een andere manier in te vullen. U krijgt binnenkort per email de agendapunten en het financieel verslag toegestuurd. Dit wordt tevens het moment dat Oene van der Woude afscheid neemt als voorzitter en Marten Groen het stokje overneemt. Bij op en/of aanmerkingen over de agendapunten of het financieel verslag vragen we u binnen 2 weken na ontvangst, contact op te nemen met het bestuur. Emailadres: K.v.thomsprins@hotmail.com.

Ook willen we uw begrip vragen voor het innen van de contributie van 2020, dit i.v.m. kosten die blijven doorgaan. O.a. het onderhoud van het MFA, de huur en contributie afdracht aan de KNKB.

We zullen de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover bericht geven.

Blijf voorzichtig en denk om elkaar.

Met vriendelijke groet,

Het kaatsbestuur

Puntenklassement 2019

9 decUitslag puntenklassement  2019
 
Heren:
 
1.    Marten Groen                        8 pnt.
 
2.    Christiaan Overzet               7 pnt.
Thomas Prins                       7 pnt.
 
3.    Stephan Overkempe            6 pnt.
Jetze Groen                         6 pnt.
 
 
Dames:
 
1.    Tineke Visser                         8 pnt.
Marjanne Faber                    8 pnt.
 
2.    Bertina Smeding                   7 pnt.
Annie Corton                         7 pnt.
 
3.    Andrea Visser                       6pnt.
Uitslag competitie 2019
 
0Heren:
 
1.    Tjeerd Zeilinga                    63 pnt.
 
2.    Siemen Zeilinga                  53 pnt.
 
3.    Lieuwe Zeilinga                   50 pnt.
 
 
Dames:
 
1.    Emkje Lei                             53 pnt.
 
2.    Andrea Visser                      45 pnt.
 
3.    Jeanette Cuperus               31 pnt.
 

Laatste kaatspartij voor senioren in Paesens-Moddergat

3 sep

Afgelopen zaterdag 31 augustus werd de laatste kaatspartij voor de senioren in Paesens-Moddergat gehouden. Deze werd gesponsord door de familie Prins. Om 13.00 uur gingen de dames en heren van start. Bij de heren waren er 10 mannen die zich hadden opgegeven, er werd met 5 partuur in competitie verband gekaatst. Bij de heren was er ook een koningsbeker te winnen. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, waardoor zei ieder voor zich moesten kaatsen. Door het erg mooie weer was het voor het publiek ook aangenaam om naar het kaatsen te kijken. Er werd goed en sportief gekaatst. De uitslagen waren als volgt: Heren 1e prijs: Thomas Prins en Sjouke Hijlkema(koning) 2e prijs: Marten Groen en Magchiel Faber.
Dames 1e prijs: Marjanne Faber 2e prijs: Grytsje Groen.

Pearke keatsen

3 sep

Afgelopen zaterdag werd het pearkekeatsen weer gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Yke muoi en Menno Hoekstra. Er hadden zich maar liefst 19 parturen opgegeven, waardoor er in meerdere klassen gekaatst kon worden. Bij de A-klasse waren er 7 parturen, hier speelden ze met een winnaarsronde en herkansingsronde. Bij de B en C-klasse waren er 6 parturen, hier kaatsten ze in pouleverband. Het werd een gezellige en geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
A-klasse 1e prijs: Annie Corton en Stephan Overkempe, 2e prijs: Wietske Cuperus en Magchiel Faber, 1e herkansingsronde Andrea Visser en Pieter Visser
B-Klasse 1e prijs: Aljantine Holtewes en Gerben Lei, 2e prijs: Tjitske Dreyer en Oebele Staphorsius Smedes
C-Klasse 1e prijs: Aukje de Beer en Jan de Vries, 2e prijs: Grytsje Groen en Peter Groen