Schoolkaatsen

25 mei

Woensdag 22 mei hebben Annet Visser, Joke de Jong en Sinne de Vreeze de eerste prijs gewonnen in de herkansingsronde bij de meisjes tijdens het schoolkaatsen.     

Federatie kaatsen Paesens-Moddergat

18 mei

Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd van de federatie gehouden in Paesens-Moddergat. De Boerenpartij werd gesponsord door de drie plaatselijke boeren. Fam. Buurmans, Fam. Faber en de Fam. Visser. Door te weinig opgave ging de heren A klasse niet door. … Read More »

Eerste ledenpartij senioren Paesens-Moddergat

5 mei

Zaterdag 4 mei werd alweer de eerste ledenpartij voor de senioren gehouden, gesponsord door Glasservice Noord-Nederland. Bij de heren hadden zich acht opgegeven, bij de dames elf. De dames en heren kaatsten in competitie verband. Ondanks de harde wind en … Read More »

Vrijdag 3 mei Jeugdpartij Glasservice Noord-Nederland

5 mei

Vrijdag 3 mei was er alweer de tweede jeugdpartij van K.V. Thomas Prins. Deze partij werd gesponsord door Glasservice Noord-Nederland. Aan deze partij mochten ook de 3 nieuwe (kabouter) jeugdleden deelnemen; Froukje Anita Lei, Jan Reinier Dijkstra en Sietske Elzinga. … Read More »

Eerste jeugdwedstrijd Zwarte Arend partij

27 apr

Vrijdagavond 17:00 uur begon de eerste jeugdpartij van kaatsvereniging Thomas Prins. Deze partij werd gesponsord door Café de Zwarte Arend. Maar liefst 19 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld, waardoor er gekaatst kon worden in 3 categorieën. Bij de welpen jongens/meisjes … Read More »

Voorjaarsvergadering

28 jan

De voorjaarsvergadering wordt gehouden op vrijdag 5 april om 20.00 uur in het Mfa “de dûbelslach”. U/jullie zijn van harte welkom!!

Doe-dag in het Mfa 2018

30 okt

Zaterdag 27 oktober hebben we weer de jaarlijkse doe-dag georganiseerd. We willen het kleine groepje mensen die ons hier bij hebben geholpen enorm bedanken. Met elkaar waren we zomaar klaar!!

 

De “Satéwoast” partij in Paesens Moddergat

23 sep
Vorige week werd gemeld dat er in Paesens- Moddergat de laatste kaatswedstrijd werd gespeeld, maar Nutte Buurmans en Christiaan Overzet besloten om er nog een vrije partij achteraan te sluiten. De ‘satéwoast” partij. Hoe deze partij ontstaan is, is een lang verhaal. Al met al een zeer geslaagde middag met zes parturen bij de heren en vijf parturen bij de dames. De heren kaatsten in twee poules en de dames in competitieverband, beginnend met één eerst gelijk. De uitslagen waren als volgt:
Heren
1e prijs:
 • Douwe de Vries 
 • Sietse Koree
2e prijs:
 • Tjerk Holwerda
 • Cor Zeilinga 
 • Kees Meinema
3e prijs:
 • Magchiel Groen
 • Gerben Lei
 • Siemen Zeilinga
Dames
1e prijs:
 • Grytsje Groen
 • Sietske Buurmans 
 • Astrid Meinema
2e prijs:
 • Annie Corton 
 • Gerda Elzinga

Laatste senioren wedstrijd in Paesens-Moddergat

15 sep
Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd gehouden voor de senioren, gesponsord door de plaatselijke motorrijders. De opgave viel iets tegen, maar gelukkig kon er bij de heren evenals bij de dames in competitieverband gekaatst worden. Hier waren bij beide categorieën vier parturen. Tot het eind toe bleef het spannend wie er met de prijzen naar huis zou gaan. Dit waren de uitslagen;
Heren
1e prijs:
 • Magchiel Groen
 • Marten Groen
 • Siemen Zeilinga (koning)
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur 
 • Pieter Visser
Dames
1e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Andrea Visser (koningin)
2e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Bertina Smeding