Perkleggers en vrijwilligers

DatumPerkleggenVrijwilliger
29 juniDouwe de Vries, Gooitzen Prins en Durk LeiX
20 juliBestuurWillem Elzinga, Stephan Overkempe, Gerbren Basteleur, Jetze Groen, Tjitske Draaier, Wietske Cuperus, Tineke Visser, Emkje Lei.
26 juliBestuur + JeugdcommissieX
24 augGerbren Basteleur, Douwe de Vries, Bjorn Vanger (zaterdag 9.30 uur).X
30 augBestuur (donderdag 19.00 uur)X
6 septJeugdcommissie + Bestuur (donderdag 20.30 uur).ouder van Froukje Anita Lei, Ymir Pilat en Pieter Lieuwe Visser.
13 septThomas Prins, Gooitzen Prins, Marten Groen (donderdag 20.30 uur).ouder van Anne- Mirthe van Dijk, Pieter v/d Glint en Geanne Dijkstra.
14 septBestuur (donderdag 20.30 uur).X