Uitslag 2018

Zwarte Arend partij 28-04-2018

Heren

1e prijs:

 • Gerbren Basteleur
 • Thomas Prins (koning)

2e prijs:

 • Cor Zeilinga
 • Siemen Zeilinga

Dames

1e prijs:

 • Wietske Cuperus
 • Astrid Meinema

2e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Tineke Visser


Ms Vento/glasservice Noord Nederland A,B,D, partij 16-06-2018

1e prijs:

 • Sietske Buurmans
 • Age Vanger
 • Berend de Jong

2e prijs:

 • Wietske Cuperus
 • Jacob Visser
 • Siemen Zeilinga

3e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Gerben Lei
 • Bjorn Vanger


Visserij partij 23-06-2018

Heren
 
​1e prijs:
 • Gerben Lei
 • Nutte Buurmans 
 • Siemen Zeilinga
2e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Jetze Groen 
 • Berend de Jong
Dames
 
1e prijs:
 • Dominique Visser
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Astrid Meinema
2e prijs:
 • Marjanne Faber 
 • Bertina Smeding


Prins partij 07-07-2018

Heren
 
1e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Berend de Jong
 • Willem Elzinga (koning)
2e prijs:
 • Marten Groen
 • Gerben Lei
 • Stephan Overkempe
3e prijs:
 • Jaap Lei
 • Bjorn Vanger
 • Magchiel Faber
Dames
 
1e prijs:
 • Sietske Buurmans
 • Bertina Smeding 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Gerda Elzinga


land en Zeezicht federatie partij 28-07-2018

B-klasse heren

1e prijs:
 • Willem Elzinga
 • Oene v/d Woude 
 • Pieter Visser
2e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Durk de Jong 
 • Thomas Prins
3e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Gerwin Dijkstra 
 • Sytse Koree
1e prijs herkansing ronde:
 • Jaap Lei
 • Jetze Groen 
 • Marten Groen
2e prijs herkansingronde:
 • Klaas Veenstra
 • Arjen Schregardus
 • Lolke Dijkstra 

Gezamelijke partij met Morra-Lioessens en Anjum 04-08-2018

 
Heren
1e prijs:
 • Johannes Koree
 • Oene v/d Woude 
 • Wiebe Wessel Bos
2e prijs:
 • Lolke Dijkstra
 • Siemen Zeilinga 
 • Andre Turkstra
1e herkanssings ronde:
 • Jan Dijkstra
 • Pope Bauke Holwerda
 • Nanne Stiemsma

 

Dames
1e prijs:
 • Marjanne Faber
 • Jeanette Cuperus 
 • Johanna Bos
2e prijs:
 • Margriet Wijtsma
 • Jitske Hovinga
 • Astrid Meinema
3e prijs:
 • Hillie Groen
 • Geartsje Lei 
 •  Antsje de Vries

 

Hoofdklasse partij 09-08-2018

 
1e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans
 • Oene v/d Woude 
 • Marten Bergsma
2e prijs:
 • Linda van Woudenberg
 • Douwe Hendrik Elzinga 
 • Hans Wassenaar
1e prijs herkanssingsronde:
 • Sietske Buurmans
 • Berend de Jong 
 • Renze Pieter Hiemstra

Dorpsbelang partij 18-082018
 
Dames
1e prijs:
 • Reinou Jansma (koningin)
 • Sietske Buurmans 
 • Andrea Visser
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Tjitske Dreijer
Heren
1e prijs:
 • Durk Visser
 • Nutte Buurmans (Koning) 
 • Berend de Jong
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur
 • Siemen Zeilinga


Pearkekeatsen 25-08-2018
 
A klasse
1e prijs:
 • Willem Elzinga 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Pieter Visser
 • Andrea Visser
3e prijs:
 • Christiaan Overzet 
 • Astrid Meinema
B klasse
1e prijs:
 • Durk Lei
 • Hennie Lei
2e prijs:
 • Jaap Lei 
 • Liza Lei
1e prijs herkanssingsronde:
 • Douwe de Vries 
 • Aukje v/d Weg

Motor partij 15-09-2018
Heren
1e prijs:
 • Magchiel Groen
 • Marten Groen
 • Siemen Zeilinga (koning)
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur 
 • Pieter Visser
Dames
1e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Andrea Visser (koningin)
2e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Bertina Smeding