Wedstrijdagenda 2018

Woe.      9 mei           Federatie welpen/pupillen,

sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma,

begint 18.00 uur

 • Bardienst: Jan Idskema

Vr.       11 mei           Ms. Vento/Glasservice Noord Nederlandpartij 

 • Petra Zeilinga en Tineke visser
 • Bardienst: Wietske Cuperus 

Zat.      12 mei           KNKB Junioren (del), sponsor: IJzerhandel Raadsma

 • Bardienst: Marjanne Faber & Andrea Visser 

Vr.       18 mei            Zwarte Arendpartij

 • Siemen Zeilinga en Willem Elzinga
 • Bardienst: Tetje de jong 

Woe.   23 mei            Schoolkaatsen in Anjum,

1 begeleider verplicht, minimale opslagafstanden,

aanvang: 13.00 uur

Vr.       25 mei            Dorpsbelangpartij

 • Marjanne Faber en Andrea Visser
 • Bardienst: Alie Visser           

Vr.       15 juni           Gezamelijke jeugdpartij met Morra-Lioessens en Anjum 

                                               in Morra Lioessens, begint om 18.00 uur 

Woe.   20 juni                       Federatie schooljeugd en 14-16 jaar,

sponsor: Thuishuis Zeeparel

begint 18.00 uur 

 • Bardienst: Jan Idskema

Vr.       22 juni           Visserijpartij 

 • Uilke Vanger en Bote de Jong
 • Bardienst: Tetje de Jong

Vr.       29 juni                       Kind/Ouderpartij, sponsor: Coop Anjum

begint 17.30 uur 

 • Bardienst: Pieter Visser

Vr.          6 juli                       Gezamelijke jeugdpartij met Morra-Lioessens en Anjum

in Paesens-Moddergat, sponsor: Rabobank en Outlaw Racing

begint 17.30 uur

 • Bardienst: Petra Zeilinga

Vr.         3 aug           Prinspartij

 • Thomas Prins en Marten Zeilinga
 • Bardienst: Rowena Lei

Zat.       4 aug           Gezamelijke jeugdpartij met Morra-Lioessens en Anjum

                                   in Anjum, begint om 9.00 uur 

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij op die vrijdagavonden bij de wedstrijd staan.

Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen vrijdag’s om 17.00 uur.

De twee vrijwilligers die bij de partij staan worden donderdagavond om 19.00 uur ook verwacht om mee te helpen perk leggen, samen met het jeugdbestuur.

 • Mocht je verhinderd zijn dan zelf graag voor vervanging zorgen!

De opgave voor de federatie wedstrijden bij de jeugd gaat ook via de website: kvthomasprins.frl (wedstrijdzaken / opgave wedstrijden).

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur K.V. Thomas Prins

Bote de Jong, Hendrik Elzinga en Sietske Buurmans.