Wedstrijdagenda 2023

K.V. THOMAS PRINS,

WEDSTRIJDAGENDA 2023

JEUGD EN VRIJWILLIGERS

Vrij.  12 mei    Glasservice Noord-Nederland partij Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcommissie/Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Geanne Dijkstra, Anne Mirthe van Dijk en Marieke v/d Glint.

Woe. 17 mei:  Federatie welpen/pupillen jongens en meisjes Start 18.00u

                        Sponsor: Kindercentrum Zeeparel

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Hielke Zeilmaker, Sietske Elzinga, Froukje Anita Lei.

+ Annie Corton, Grietje Anna Buurmans, Marjanne Faber en Aukje de Beer.

Woe. 24 mei:  Voorrondes Schoolkaatsen Anjum Start 13.00u

Vrij. 26 mei:    Gezamenlijke partij P-M, M-L en Anjum Start 17.30u

                        Wordt gekaatst in Mora-Lioessens

Woe. 31 mei:  Federatie schooljongens en meisjes / Jongens en Meisjes Start: 18:00u

                        Sponsor: Faber Autotechniek

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Bram de Weger, Pieter Lieuwe Visser, Anna Lisa Dijkstra en Ilse Zeilinga.

+ Oene van der Woude, Willem Dam en Jeanette Cuperus.

Woe. 7 juni:    Finales Schoolkaatsen Franeker Start: onbekend

Vrij. 16 juni:    Dorpsfeest Paesens Moddergat

Vrij. 23 juni:    Overzet vastgoedpartij Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcommissie/Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Annica Vanger, Pieter v/d Glint en Anne Mirthe van Dijk.

Vrij. 7 juli:       Gezamenlijke partij P-M, M-L en Anjum Start 18.00u

                        Wordt gekaatst Anjum

Vrij. 28 juli:     Dorpsbelangpartij Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcommissie/Bestuur

Vrijwilligers, ouders van: Geanne Dijkstra, Hielke Zeilmaker en Froukje Anita Lei.

Vrij. 25 aug:    Kind/ouderpartij Start: 17.00u

                        Sponsor: PLUS Anjum

                        Perkleggers vrijdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

Vrij. 8 sept:      Prinspartij (slotpartij) Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcommissie/Bestuur

                        Vrijwilligers, ouder van: Bram de Weger, Anna Lisa Dijkstra en Renske Elzinga.

                        Aansluitend uitreiking klassement 2023

Opgave ledenwedstrijden tot woensdag avond 18.00u

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij op de aangegeven data aanwezig zijn en ook daadwerkelijk ondersteunen.

Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen vrijdags om 17.00 uur.

Mocht je verhinderd zijn dan zelf graag voor vervanging zorgen!

De opgave voor de federatie wedstrijden bij de jeugd gaat ook via de website:

kvthomasprins.frl (wedstrijdzaken / opgave wedstrijden).

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Jeugdcommissie K.V. Thomas Prins