Visserij partij Paesens-Moddergat

2 jun

Afgelopen weekend werd er weer een kaatswedstrijd voor de jeugd en senioren gehouden. De jeugd kaatste op vrijdag en de senioren kaatsten op zaterdag. Deze werd gesponsord door de visserij partij. Wegens te weinig deelname kon de schooljeugd helaas niet kaatsen. Bij de kabouters, welpen en pupillen waren er 17 kaatsers aanwezig. Er werd goed en sportief gekaatst. De prijswinnaars waren:
Kabouters/welpen: 1e prijs Yvonne Tuinstra en Froukje Anita Lei. 2e prijs Pieter Lieuwe Visser en Janna Renske van Dijk.
Pupillen: 1e prijs Sinne de Vreeze en Annet Visser. 2e prijs Wybren de Vries, Aaltje Prins en Ydwer de Vreeze

De senioren gingen zaterdag om 13:00 uur los. Bij beide categorieën waren er vier parturen, hier werd in competitie verband gekaatst. Er werd goed gekaatst en erg mooi weer erbij, een geslaagde middag. De prijswinnaars waren:
Heren 1e prijs Jetze Groen en Stephan Overkempe. 2e prijs Douwe de Vries, Tjeerd Zeilinga en Pieter Visser
Dames 1e prijs Annie Corton, Wietske Cuperus en Astrid Meinema. 2e prijs Reinou Jansma, Tjitske Dreyer en Geartsje Lei