Wedstrijdagenda 2022

K.V. THOMAS PRINS,

WEDSTRIJDAGENDA 2022

JEUGD EN VRIJWILLIGERS

Woe. 11 mei:  Federatie welpen en pupillen Start 18.00u 

                        Sponsor: Thuishuis Zeeparel

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

                        Vrijwilligers, ouder van:

Hielke Zeilmaker, Sietske Elzinga, Froukje Anita Lei, Pieter Siebe Cuperus en    Anne-Mirthe van Dijk.

Vrij. 20 mei:    Gezamenlijke partij P-M, M-L en Anjum Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

                        Wordt gekaatst in Paesens-Moddergat

                        Vrijwilligers, ouder van:

                        Bram de Weger, Geanne Dijkstra en Fenna Beintema.

Woe. 25 mei:  Voorrondes Schoolkaatsen

Vrij. 27 mei:    Overzet vastgoedpartij Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

                        Vrijwilligers, ouder van:

                        Marieke vd Glint, Pieter Lieuwe Visser en Anna Lisa Dijkstra

Woe. 1 juni:    Federatie schooljongens en meisjes / Jongens en Meisjes Start: 18:00u

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

                        Vrijwilligers, ouders van:

                        Renke Jacob Cuperus, Sanne Dijk, Tineke Rianne van Dijk Marije Keegstra en Annica Vanger

Zat. 4 juni:       KNKB schoolmeisjes (DEL) Start 10.00u

                        Perkleggers vrijdag: Bote de Jong, Pieter Visser, Bjorn Vanger

Keurmeesters: (keurmeesters 09.30u aanwezig)

Grietje Anna Buurmans, Aukje de Beer, Thomas Prins, Liza Lei, Tjitske Draaier, Tineke Visser, Annie Corton, Jeanette Cuperus, Wietske Cuperus, Astrid Meinema, Andrea Visser, Marjanne Faber, Emkje Lei, Oene van der Woude, Marten Groen, Magchiel Faber en Willem Dam.

Woe. 8 juni:    Finales Schoolkaatsen

Vrij. 17 juni:    Prinspartij Start 17.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

                        Vrijwilligers, ouder van:

                        Pieter van der Glint, Jorieke den Dekker en Annet Visser

Vrij. 24 juni:    Gezamenlijke partij P-M, M-L en Anjum Start 17.00u

                        Wordt gekaatst in Anjum

Vrij. 8 juli:       Gezamenlijke partij P-M, M-L en Anjum Start 17.00u

                        Wordt gekaatst in Morra-Lioessens

Vrij. 29 juli:     Dorpsbelangpartij Start 18.00u

                        Perkleggers donderdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

                        Vrijwilligers, ouders van:

                        Wybren de Vries, Renske Elzinga en Ilse Zeilinga

Vrij. 19 aug:    Kind/ouderpartij Start: 18.00u

                        Sponsor: Coop Anjum

                        Perkleggers vrijdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

  • Opgave wedstrijden tot donderdag avond 18.00u
  • Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij op de aangegeven data aanwezig zijn en ook daadwerkelijk ondersteunen.

Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen vrijdags om 17.00 uur.

  • Mocht je verhinderd zijn dan zelf graag voor vervanging zorgen!

De opgave voor de federatie wedstrijden bij de jeugd gaat ook via de website:

kvthomasprins.frl (wedstrijdzaken / opgave wedstrijden).

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Jeugdcommissie K.V. Thomas Prins