Wedstrijdagenda 2023

K.V. THOMAS PRINS

WEDSTRIJDAGENDA 2023

Zat. 06 mei:    Dorpsbelangpartij  Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Nutte Buurmans, Christiaan Overzet en Gerben Lei.

Woe. 17 mei:  Federatie welpen/pupillen jongens en meisjes Start 18.00u

                        Sponsor: Kindercentrum Zeeparel

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Hielke Zeilmaker, Sietske Elzinga, Froukje Anita Lei, Pieter Siebe Cuperus.

+ Annie Corton, Grietje Anna Buurmans, Marjanne Faber en Aukje de Beer.

Zat. 27 mei:    Land & Zeezicht federatie heren B en A en Dames (VF) Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Willem Dam, Pieter Visser en Marten Groen.

Woe. 31 mei:  Federatie schooljongens en meisjes / Jongens en Meisjes Start: 18:00u

                        Sponsor: Faber Autotechniek

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

Vrijwilligers, ouder van: Bram de Weger, Pieter Lieuwe Visser, Anna Lisa Dijkstra en Ilse Zeilinga.

+ Oene van der Woude, Willem Dam en Jeanette Cuperus.

Zat. 10 juni:     Overzet Vastgoedpartij Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Alwin Vanger, Jetze Groen en Stephan Overkempe.

Zat. 17 juni:     Dorpsfeest Paesens-Moddergat

Zat. 1 juli:        Boerenpartij federatie heren B en A en Dames (VF) Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Willem Dam, Christiaan Overzet en Marten Groen  

Vrij. 14 juli:     Nachtkeatsen Paesens Moddergat Start: nog te bepalen

Sponsor: Motorpartij

                        Perkleggers vrijdag: Bestuur

                        Verdere info over deze partij volgt.

Zat. 29 juli:      KNKB heren 2e klasse VF onbeperkt Start: 10.00u

Sponsor: Ijzerhandel Raadsma

                        Perkleggers vrijdag: KNKB commissie en bestuur

Keurmeesters (keurmeesters 09.30u aanwezig):

Thomas Prins, Liza Lei, Tjitske Draaier, Tineke Visser, Wietske Cuperus, Astrid Meinema, Andrea Visser, Emkje Lei, Willem Elzinga, Pieter Visser, Siemen Zeilinga, Oene van der Woude, Marten Groen, Jetze Groen Magchiel Faber, Jaap Lei en Willem Dam.

Don. 10 aug:   Hoofd/eersteklassers in Paesens-Moddergat Start: nog onbekend

                        Sponsor: Menno Hoekstra Jaap Lei en Douwe hendrik

Perkleggers donderdag: Perkleggers donderdag: Jelle-Renze Lei, Magchiel Faber en Magchiel Groen

Vrij. 25 aug:    Kind/ouderpartij Start: 17.00u

                        Sponsor: PLUS Anjum

                        Perkleggers vrijdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

Zat. 26 aug:     Yke Muoipartij Pearkekeatsen Start 13.00u, na de wedstrijd barbecue op het veld!!

                        Perkleggers zaterdag: Gerben Basteleur, Jaap Lei en Marten Groen

Zat. 9 sept:      Prinspartij (slotpartij) Start 13.00u

                        Perkleggers zaterdag: Wybren de Jong, Thomas Prins en Bote de Jong

Perkleggen   Perkleggen op doordeweekse avond om 19.00u Perkleggen op zaterdagochtend om 09.30u   Mocht je verhinderd zijn, graag zelf voor vervanging zorgen! Let op; Bij het perkleggen hoort ook het opruimen na de wedstrijd!  

Competitie

De competitie van de heren start op dinsdag 25 april om 19.00 uur. De competitie van de dames start op donderdag 27 april om 19.30 uur.

Opgave wedstrijden

Opgave voor donderdag voor de wedstrijd tot 18.00u kan via de website: kvthomasprins.frl (wedstrijdzaken / opgave wedstrijden).

Federatie wedstrijden

De opgave voor de federatie wedstrijden bij de dames en heren gaat via de site www.knkb.nl/wedstrijdagenda

U kunt zich aanmelden met u bondsnummer

Het e-mailadres en telefoonnummer van de secretaris van iedere vereniging staat op de federatie wedstrijdlijst vermeldt.