Motorpartij

11 aug

Zaterdag 10 augustus werd de motorpartij weer georganiseerd in Paesens-Moddergat. Er kon bij de heren en dames met 4 parturen in competitie verband gekaatst worden. Tot het eind toe bleef het spannend wie er met welke prijs vandoor zou gaan. Door de stormachtige wind, hadden de kaatsers het zwaar. De uitslag was als volgt:

Dames 1e prijs: Aukje de Beer, Marjanne Faber en Andrea Visser (koningin) 2e prijs: Jeanette Cuperus en Bertina Smeding.

Heren 1e prijs: Christiaan Overzet, Oene van der Woude (koning) en Berend de Jong

2e prijs: Anne Gerrit Postma, Gerbren Basteleur en Marten Groen

Hoofdklasse kaatsers in Paesens-Moddergat

11 aug

Afgelopen donderdag 8 augustus waren de hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat weer van de partij om een balletje te slaan. Deze partij werd gesponsord door Jaap Lei en Douwe Hendrik Elzinga. Deze partij wordt gespeeld door acht parturen, bestaande uit een hoofdklasser, een heer en een dame. Er werd gekaatst met een winnaars- en herkansingsronde. Er werd gezellig en sportief gekaatst. Ook was er weer veel publiek bij aanwezig. De uitslag was als volgt:
Winnaarsronde 1e prijs: Marjanne Faber, Oene van der Woude en Tjisse Steenstra 2e prijs: Astrid Meinema, Gerben Lei en Marten Bergsma.

Herkansingsronde 1e prijs: Emkje Lei, Stephan Overkempe en Pier Piersma.

Dorpsbelangpartij senioren

5 aug

Zaterdag 3 augustus werd er voor de senioren in Paesens-Moddergat weer een kaatspartij gehouden, deze partij werd gesponsord door het dorpsbelang. Er hadden zich 9 dames opgegeven, waardoor zij in competitie verband konden kaatsen. Er werden spannende wedstrijden gespeeld. Bij de heren hadden zich er 13 man opgegeven, ook hier werd er in competitieverband gekaatst. Het was weer een mooie geslaagde kaatsmiddag. De uitslag was als volgt:

Dames 1e prijs Andrea Visser, Tineke Visser (koningin) 2e prijs: Annie Corton, Aukje de Beer, Astrid Meinema

Heren 1e prijs: Marten Groen, Stephan Overkempe (koning) 2e prijs: Willem Elzinga, Gerbren Basteleur, Thomas Prins

Ouder-Kind kaatsen 19 juli 2019

2 aug
Afbeelding met persoon, binnen, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op deze prachtig, zonnige vrijdag stond de kind/ouder partij op de planning. Maar liefst 16 parturen hadden zich hiervoor opgegeven. Hierdoor kon er in 3 categorieën gekaatst worden. De categorieën waren ingedeeld op de leeftijden van de kinderen.

Bij de A-jeugd waren er 3 parturen die allemaal een keer tegen elkaar moesten kaatsen. Wybren de Jong en Durk Lei wonnen hun beide partijen, waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs.

Bij de B-jeugd hadden zich 8 parturen opgegeven. Hier werd gekaatst met een winnaarsronde en herkansingsronde. Er werd fanatiek gekaatst en vooral de jeugd moest aan de bak. De uitslag was als volgt:

1e prijs: Marije Keegstra en Louis Keegstra

2e prijs: Joke de Jong en Bote de Jong

3e prijs: Annet Visser en Sietske van Dekken

Bij de C-jeugd waren er 5 parturen en werd er in poule-verband gekaatst. Hierdoor moesten er 5 omlopen gekaatst worden en werd er gestart met een ‘earst’ gelijk. Ook hier spannende partijen!

De eerste prijs ging naar: Sietske Elzinga en Hendrik Elzinga.

De tweede prijs was voor: Pieter Lieuwe Visser en Jacob Visser.