Hoofdklasse kaatsers in Paesens-Moddergat

11 aug

Afgelopen donderdag 8 augustus waren de hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat weer van de partij om een balletje te slaan. Deze partij werd gesponsord door Jaap Lei en Douwe Hendrik Elzinga. Deze partij wordt gespeeld door acht parturen, bestaande uit een hoofdklasser, een heer en een dame. Er werd gekaatst met een winnaars- en herkansingsronde. Er werd gezellig en sportief gekaatst. Ook was er weer veel publiek bij aanwezig. De uitslag was als volgt:
Winnaarsronde 1e prijs: Marjanne Faber, Oene van der Woude en Tjisse Steenstra 2e prijs: Astrid Meinema, Gerben Lei en Marten Bergsma.

Herkansingsronde 1e prijs: Emkje Lei, Stephan Overkempe en Pier Piersma.