Dorpsbelangpartij

18 aug
Afgelopen zaterdag werd de dorpsbelang partij gekaatst in Paesens-Moddergat. De dames en heren hadden beide vier parturen, waardoor ze in competitie verband konden kaatsen. Er werd over het algemeen spannend gekaatst waardoor na de laatste slag pas bekend werd wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan. De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Reinou Jansma (koningin)
 • Sietske Buurmans 
 • Andrea Visser
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Tjitske Dreijer
Heren
1e prijs:
 • Durk Visser
 • Nutte Buurmans (Koning) 
 • Berend de Jong
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur
 • Siemen Zeilinga

Volgende week zaterdag, 25 augustus, hebben we het pearkekeatsen op het programma staan.