Hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat te kaatsen

10 aug
 
 
Donderdag 9 augustus was het weer zover, acht hoofdklasse kaatsers waren weer van de partij om een balletje te slaan in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Appartementen verhuur de Buorren Twa. Deze partij wordt altijd gespeeld met acht parturen, een hoofdklasser, een heer en een dame. Er wordt met een winnaarsronde en een herkanssingsronde gekaatst. Door het slechte weer was er jammer genoeg weinig publiek, maar de kaats(t)ers hadden veel plezier, zodat het een zeer geslaagde avond werd…..
1e prijs:
  • Grietje Anna Buurmans
  • Oene v/d Woude 
  • Marten Bergsma
2e prijs:
  • Linda van Woudenberg
  • Douwe Hendrik Elzinga 
  • Hans Wassenaar
1e prijs herkanssingsronde:
  • Sietske Buurmans
  • Berend de Jong 
  • Renze Pieter Hiemstra