Kind en ouder partij in Paesens-Moddergat

2 jul
Afgelopen vrijdag werd de kind en ouder partij gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de Coop te Anjum. De bedoeling van deze partij is om zoveel mogelijk de kinderen te laten kaatsen op een sportieve manier. De opgave was deze keer zeer goed, er kon in drie categorieën worden gekaatst. Vooral in de A categorie werden spannende wedstrijden gespeeld met vele vijf eersten gelijke partijen. In deze categorie eindigden er dan ook drie parturen met evenveel voor eersten en moesten de tegen eersten bepalen wie welke prijs had. Bij de B categorie werd er met een winnaars en verliezersronde gespeeld en bij de kabouters in competitie verband. De uitslagen waren:
A categorie
1e prijs:
 • Wybren de Jong
 • Oene v/d Woude
2e prijs:
 • Lieuwe Zeilinga
 • Siemen Zeilinga
B categorie
1e prijs:
 • Griete Hijlkema 
 • Sjouke Hijlkema
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Dirk Zeilinga
1e prijs herkansingronde:
 • Joke de Jong
 • Bote de jong
2e prijs herkansingronde:
 • Renske Elzinga
 • Willem Elzinga
 
 
Kabouters
1e prijs:
 • Pieter Lieuwe Visser
 • Jacob Visser
2e prijs:
 • Sanne Dijk
 • Willem Dijk
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op 6 juli en de senioren partij op 7 juli.