Geweldige opkomst voor het jeugd kaatsen in Paesens-Moddergat

7 jul
Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in 7 categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond. 
 
Kabouters
 
1e prijs:
 • Marwin Boonstra 
 • Jelle Rosier
2e prijs:
 • Jente Hoekstra 
 • Sandra Bandstra
1e prijs herkansing:
 • Janet v/d Meulen 
 • Merwin Koree
2e prijs herkansing:
 • Harke Slagman
 • Famke de Jong

Welpen jongens
 
1e prijs:
 • Niek Dijkstra 
 • Renke Jacob Cuperus
2e prijs:
 • Marten Jan Koree
 • Jakob Lieuwe Klimstra
Welpen meisjes
 
1e prijs:
 • Jeltsje Castelijn
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Willianne Wijtsma 
 • Sinne de Vreeze
3e prijs:
 • Anna Geke Dijkstra
 • Anke Haaksma

Pupillen jongens
 
1e prijs:
 • Albert Vogel
2e prijs:
 • Jelle Rense Lei

Pupillen meisjes
 
1e prijs:
 • Gea Sipma 
 • Femke Bouma
2e prijs:
 • Leann Wijma
 • Joke de Jong 
 • Gelbrich v/d Leest

Schooljongens/ jongens
 
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Wybren de Jong 
 • Folkert Jelmer Visser
2e prijs:
 • Arjen Schregardus
 • Thijn Haaima
Schoolmeisjes/ meisjes
 
1e prijs:
 • Eline Koree
2e prijs:
 • Klasina Hovinga