Mooie opkomst federatie partij!

29 jun

Afgelopen zaterdag werd de tweede federatie partij, gesponsord door de plaatselijke boeren, gekaatst in Peazens-Moddergat. Een zeer mooie opkomst, vier A-klasse parturen, acht B-klasse parturen en vier dames parturen. Het gehele veld stond vol met kaatsers. Om 13.00 uur konden alle B klassers los en de dames. De A-klasse gingen een uurtje later van start. Bij de B-klasse werd met een winnaars ronde en herkansingronde gekaatst. Hier waren een paar spannende wedstrijden bij, maar de finale, in beide ronden, werden ruim gewonnen door de winnaars. Bij de dames werd er in competitie verband gekaatst. Ook hier staken twee parturen er uit, waardoor een spannende finale ontstond. Bij de A-klasse werd, net als bij de dames, ook in competitie verband gekaatst. Hier waren ook twee parturen die na twee partijen aan kop stonden en waar de laatste partij bepalend was voor de eerste prijs. Mede door het prachtige weer en de sportiviteit van de kaats(t)ers werd het een zeer geslaagde kaatsmiddag. Hier volgt de uitslag:

A-klasse heren

1e prijs: Jan Tijtsma, Wiebe Wessel Bos en Sip Jaap Bos

2e prijs: Gerrit Dijkstra, Oane Dijkstra en Gerben Hein Wijtsma

B-klasse heren

1e prijs: Waatze de Vries, Siemen Zeilinga en Jacob Lei

2e prijs: Jan Berend Sipma, Jan Kooistra en Douwe Hiemstra

1e herkansingronde: Jacco van Omme, Douwe Dijkstra en Magchiel Groen

Dames

1e prijs: Anke Mollema, Esther Turkstra en Angela Donga

2e prijs: Metsje Sipma, Gryte Hoekstra en Berber Rinskje Ferwerda