Tweede jeugdfederatie ook weer een succes!

26 jun

Woensdag 26 juni werd er, door de oudste categorieën jeugd, gekaatst. Gesponsord door Faber autotechniek. Dit waren 8 parturen bij de schoolmeisjes, 4 parturen bij de schooljongens en 6 parturen bij de meisjes. De categorie jongens ging door te weinig opgave niet door. Alle wedstrijden begonnen met een eerst gelijk, dit i.v.m. de tijd. Er werd vlot, leuk en sportief gekaatst in alle categorieën. Daardoor waren rond de klok van negen alle partijen uitgekaatst en kon de prijs uitreiking beginnen.

Schoolmeisjes

1e prijs:

 • Dana Marrit Koopmans
 • Anne Lynn Keegstra

2e prijs:

 • Tiny Fokkens
 • Tessa Wouda

1e prijs herkansingronde:

 • Nynke v/d Leest
 • Sietske Marije Westra

Schooljongens

1e prijs:

 • Frederik Slagman
 • Gooitzen Prins
 • Lars Leegstra

2e prijs:

 • Jannard Sipma
 • Esgar Ozenga

Meisjes

1e prijs:

 • Fenna Koster
 • Nynke Keegstra

2e prijs:

 • Marije Keegstra
 • Joke de Jong