Motorpartij

11 aug

Zaterdag 10 augustus werd de motorpartij weer georganiseerd in Paesens-Moddergat. Er kon bij de heren en dames met 4 parturen in competitie verband gekaatst worden. Tot het eind toe bleef het spannend wie er met welke prijs vandoor zou gaan. Door de stormachtige wind, hadden de kaatsers het zwaar. De uitslag was als volgt:

Dames 1e prijs: Aukje de Beer, Marjanne Faber en Andrea Visser (koningin) 2e prijs: Jeanette Cuperus en Bertina Smeding.

Heren 1e prijs: Christiaan Overzet, Oene van der Woude (koning) en Berend de Jong

2e prijs: Anne Gerrit Postma, Gerbren Basteleur en Marten Groen