Kind en ouder partij in Paesens-Moddergat

2 jul
Afgelopen vrijdag werd de kind en ouder partij gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de Coop te Anjum. De bedoeling van deze partij is om zoveel mogelijk de kinderen te laten kaatsen op een sportieve manier. De opgave was deze keer zeer goed, er kon in drie categorieën worden gekaatst. Vooral in de A categorie werden spannende wedstrijden gespeeld met vele vijf eersten gelijke partijen. In deze categorie eindigden er dan ook drie parturen met evenveel voor eersten en moesten de tegen eersten bepalen wie welke prijs had. Bij de B categorie werd er met een winnaars en verliezersronde gespeeld en bij de kabouters in competitie verband. De uitslagen waren:
A categorie
1e prijs:
 • Wybren de Jong
 • Oene v/d Woude
2e prijs:
 • Lieuwe Zeilinga
 • Siemen Zeilinga
B categorie
1e prijs:
 • Griete Hijlkema 
 • Sjouke Hijlkema
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Dirk Zeilinga
1e prijs herkansingronde:
 • Joke de Jong
 • Bote de jong
2e prijs herkansingronde:
 • Renske Elzinga
 • Willem Elzinga
 
 
Kabouters
1e prijs:
 • Pieter Lieuwe Visser
 • Jacob Visser
2e prijs:
 • Sanne Dijk
 • Willem Dijk
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op 6 juli en de senioren partij op 7 juli.

Geslaagde kaatspartijen in Paesens-Moddergat

23 jun
Afgelopen weekend was er op vrijdag’s voor de jeugd en op zaterdag’s voor de senioren kaatsen. Beide dagen werden de wedstrijden gesponsord door de vissers en medewerkers uit de plaatselijke en omliggende dorpen. De opgave bij de jeugd was goed, er kon in drie categorieën gekaatst worden. Ook was er voor de jeugd een springkussen aanwezig. De uitslagen waren als volgt:
 
A jeugd
​1e prijs: Wybren de Jong
2e prijs: Joke de Jong
 
 
 
B jeugd
 
1e prijs: Aaltsje Prins en Annica Vanger
2e prijs: Gooitzen Prins en Renske Elzinga
 
C jeugd
 
1e prijs: Renke Jacob Cuperus
2e prijs: Ydwer de Vreeze
3e prijs: Yvonne Tuinstra
 
 
De eerstvolgende partij is de kind/ouder partij op vrijdag 29 juni.
 
Bij de heren werd er gekaatst in competitieverband. Hier waren vijf parturen, dus moesten ze vier wedstrijden kaatsen. Bij de dames waren vier parturen, ook hier werd in competitieverband gekaatst. Terwijl de dames al uren uit waren, werd er bij de heren om half negen de laatste bal geslagen. Uitslagen
Heren
​1e prijs:
 • Gerben Lei
 • Nutte Buurmans 
 • Siemen Zeilinga
2e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Jetze Groen 
 • Berend de Jong
Dames
1e prijs:
 • Dominique Visser
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Astrid Meinema
2e prijs:
 • Marjanne Faber 
 • Bertina Smeding
 
Op 7 juli is de eerstvolgende senioren wedstrijd.
 

Tweede geslaagde federatie partij

21 jun

Afgelopen woensdag werd er voor de tweede maal een federatie partij voor de jeugd in Paesens-Moddergat gekaatst. De partij werd gesponsord door kinderopvang, Thuishuis Zeeparel te Anjum. Deze keer was het de beurt aan de schooljongens/schoolmeisjes/jongens en meisjes. Door de goede opkomst werden er leuke en ook spannende wedstrijden gekaatst. Net voordat de kaatsbal niet goed meer te zien was werd de laatste bal geslagen en konden de prijswinnaars de prijzen in ontvangst nemen. De uitslagen waren als volgt:

Jongens
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Dylan Cuperus
 • Bram Weidenaar

2e prijs:

 • Almer Zijlstra
 • Jacob Schregardus
 • Sjoerd Vlasman

1e verliezersronde:

 • Pieter Toren
 • Jacob Klaas Dijkstra

Meisjes

1e prijs:
 • Tineke Terpstra
 • Imke Boersma
 • Lysanne Koree

2e prijs:

 • Antje de Vries
 • Gerjanna Visser

Schooljongens

1e prijs:
 • Jan Bandstra
 • Peter Boersma

2e prijs:

 • Douwe Dijkstra
 • Wybren de Jong

Schoolmeisjes

1e prijs:
 • Nynke de Vries
 • Elisabeth Schregardus

2e prijs:

 • Anna Zijlstra
 • Janiek Kloostra

Gezellige kaats dag in Paesens-Moddergat

16 jun

Afgelopen zaterdag werd er de gehele dag gekaatst op het sportveld in Paesens-Moddergat.     ’s Morgens om 9.00 uur was er voor de jeugd kaatsen, deze partij werd gesponsord door het plaatselijke dorpsbelang. Hier waren 16 leden aanwezig, waardoor er in drie categorieën gekaatst kon worden. De uitslagen waren:

Kabouters

1e prijs:

 • Sanne Dijk

2e prijs:

 • Pieter Lieuwe Visser

A jeugd

1e prijs:

 • Wybren de Jong

2e prijs:

 • Pieter Siebe Cuperus

B jeugd

1e prijs:

 • Annica Vanger
 • Sinne de Vreeze

2e prijs:

 • Annet Visser
 • Sanne Jeanette Cuperus

s’ Middags werd er gekaatst door de senioren. Samen met de sponsors MS Vento en glasservice Noord Nederland was er besloten om hier een A,B,D, partij van te maken, bedoeld voor het gehele dorp, dus ook voor de niet kaatsers. De opgave kon beter,  er waren 18 die zich hadden opgegeven. Er werd in twee poultjes van drie parturen gekaatst. De partijen waren in de meeste gevallen goed aan elkaar gewaagd, hierdoor werd het half acht toen de laatste bal werd geslagen. Een zeer geslaagde dag!! De uitslagen waren:

1e prijs:

 • Sietske Buurmans
 • Age Vanger 
 • Berend de Jong   

2e prijs:

 • Wietske Cuperus
 • Jacob Visser
 • Siemen Zeilinga

3e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Gerben Lei
 • Bjorn Vanger

Geslaagde federatieweekend in Paesens-Moddergat

9 jun
Het afgelopen weekend werden er prachtige wedstrijden gespeeld op het sportveld in Paesens-Moddergat. Hier werd op vrijdag en zaterdag federatie kaatsen gehouden. Deze partijen werden gesponsord door de drie plaatselijke boeren, fam. Buurmans, fam. Faber en de fam. Visser. Vrijdag’som 17.00 uur starten de heren A- klasse en de dames. Bij de heren waren zes parturen die zich hadden opgegeven en werd er in twee poules gekaatst. Bij de dames waren er vier parturen aanwezig, zij kaatsten in competitie verband. Zaterdag’s om 13.00 uur was het de beurt aan de heren B- klasse. Hier was de opkomst ook zeer goed en kon er doordat er 12 parturen meededen met een winnaars en een verliezersronde worden gekaatst. 
De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Hilde Seepma 
 • Gryte Hoekstra
2e prijs:
 • Amarins Meindertsma 
 • Metsje Zijlstra
Heren A- klasse
1e prijs:
 • Jacob Lei
 • Bareld Bos 
 • Jan Jelle Jongsma
2e prijs:
 • Jan Willem Hoekstra
 • Marten Jetze Hoekstra 
 • Gerben Hoekstra
3e prijs:
 • Ewald Seepma
 • Sjouke Hijlkema 
 • Gerben Hein Wijtsma

Heren B- klasse
1e prijs:
 • Jeroen Boonstra
 • Renze Stiemsma 
 • Tjeerd Jan Boomsma
2e prijs:
 • Oene v/d Woude
 • Pieter Visser 
 • Willem Elzinga
3e prijs:
 • Kees Faber
 • Marten Groen
 • Jetze Groen
1e prijs afvalronde:
 • Douwe Wierstra
 • Dirk-Pieter v/d Schaaf 
 • Arnold- Jan Zijlstra
2e prijs afvalronde:
 • Nutte Buurmans
 • Thomas Prins 
 • Christiaan Overzet.

Schoolkaatsen in Anjum

24 mei

Woensdag 23 mei was er voor de schooljeugd kaatsen in Anjum. Jelle Rense Lei en Joke de Jong vertegenwoordigden ons dorp. Er waren nog zeven andere parturen waar ze het tegen op moesten nemen. Er werd gekaatst met een winnaars en verliezersronde. De eerste omloop moesten ze tegen Hantum kaatsen, de tweede omloop tegen Anjum en de derde omloop tegen Morra-Lioessens. Na deze drie partijen kwamen ze als winnaars uit de bus. Gefeliciteerd, geweldig gedaan!!

    

Zwarte Arend partij voor de jeugd

19 mei
Vrijdag 18 mei was er voor de jeugd weer een kaatspartij die gesponsord werd door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. Er werd gekaatst in twee categorieën, bij beide in competitieverband en ieder voor zichzelf. Er werd sportief en goed gekaatst met aan elkaar gewaagde partijen. Om 20.00 uur werd de laatste slag geslagen en maakte de beslissende uitslagen:
 
A jeugd
1e prijs: Wybren de Jong
2e prijs: Joke de Jong
 
B jeugd
1e prijs: Sanne Jeanette Cuperus
2e prijs: Renske Elzinga
3e prijs: Gooitzen Prins
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op vrijdag 25 mei en begint om 17.00 uur.
 

Knkb heren 2e klas en junioren

12 mei
Zaterdag 12 mei werd op het sportveld in Paesens knkb kaatsen voor heren 2e klas en junioren georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door Ijzerhandel Raadsma en de rabobank. Hier waren tien parturen aanwezig. Door enkele afzeggingen werd er na de eerste omloop bij geloot. Om 11.00 uur gingen de eerste zes parturen van start en om 16.15 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
1e prijs:
 • Remmelt Bouma
 • Marco de Groot
 • Sil Leystra
2e prijs:
 • Hein Rodenhuis
 • Wierd Baarda 
 • Laas Pieter van Straten
3e prijs:
 • Willem Jan Postma
 • Jan Sipke Tuinman 
 • Feiko Broersma.

Ms Vento/Noord Nederlandpartij

12 mei
Afgelopen vrijdag werd de eerste jeugdpartij gekaatst. Deze partij werd gesponsord door de Ms Vento en Glasservice Noord Nederland. I.v.m. het hemelvaartsweekend was de opgave minimaal. Er werd in twee categorieën gekaatst. Iederéén kaatste voor zichzelf, dus telkens met een andere maat. 
A jeugd 
 
1e prijs:
 • Pieter-Siebe Cuperus

2e prijs:

 • Ilse Zeilinga
 B jeugd
1e prijs:
 • Gooitzen Prins
2e prijs:
 • Aaltsje Prins
De eerstvolgende jeugd partij word vrijdag 18 mei om 17.00 uur gehouden.

Eerste jeugdtraining ook weer van start

10 mei

Dit jaar worden de jeugdleden getraind door Jan Durk de Groot. Afgelopen maandag 7 mei was de eerste training. In het vervolg worden de trainingen gegeven op maandag’s. De eerste groep van 18.45 uur tot 19.30 uur en de tweede groep van 19.30 uur tot 20.15 uur. Wil je graag een keer mee trainen, kom gerust een keer langs….