Tweede geslaagde federatie partij

21 jun

Afgelopen woensdag werd er voor de tweede maal een federatie partij voor de jeugd in Paesens-Moddergat gekaatst. De partij werd gesponsord door kinderopvang, Thuishuis Zeeparel te Anjum. Deze keer was het de beurt aan de schooljongens/schoolmeisjes/jongens en meisjes. Door de goede opkomst werden er leuke en ook spannende wedstrijden gekaatst. Net voordat de kaatsbal niet goed meer te zien was werd de laatste bal geslagen en konden de prijswinnaars de prijzen in ontvangst nemen. De uitslagen waren als volgt:

Jongens
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Dylan Cuperus
 • Bram Weidenaar

2e prijs:

 • Almer Zijlstra
 • Jacob Schregardus
 • Sjoerd Vlasman

1e verliezersronde:

 • Pieter Toren
 • Jacob Klaas Dijkstra

Meisjes

1e prijs:
 • Tineke Terpstra
 • Imke Boersma
 • Lysanne Koree

2e prijs:

 • Antje de Vries
 • Gerjanna Visser

Schooljongens

1e prijs:
 • Jan Bandstra
 • Peter Boersma

2e prijs:

 • Douwe Dijkstra
 • Wybren de Jong

Schoolmeisjes

1e prijs:
 • Nynke de Vries
 • Elisabeth Schregardus

2e prijs:

 • Anna Zijlstra
 • Janiek Kloostra

Gezellige kaats dag in Paesens-Moddergat

16 jun

Afgelopen zaterdag werd er de gehele dag gekaatst op het sportveld in Paesens-Moddergat.     ’s Morgens om 9.00 uur was er voor de jeugd kaatsen, deze partij werd gesponsord door het plaatselijke dorpsbelang. Hier waren 16 leden aanwezig, waardoor er in drie categorieën gekaatst kon worden. De uitslagen waren:

Kabouters

1e prijs:

 • Sanne Dijk

2e prijs:

 • Pieter Lieuwe Visser

A jeugd

1e prijs:

 • Wybren de Jong

2e prijs:

 • Pieter Siebe Cuperus

B jeugd

1e prijs:

 • Annica Vanger
 • Sinne de Vreeze

2e prijs:

 • Annet Visser
 • Sanne Jeanette Cuperus

s’ Middags werd er gekaatst door de senioren. Samen met de sponsors MS Vento en glasservice Noord Nederland was er besloten om hier een A,B,D, partij van te maken, bedoeld voor het gehele dorp, dus ook voor de niet kaatsers. De opgave kon beter,  er waren 18 die zich hadden opgegeven. Er werd in twee poultjes van drie parturen gekaatst. De partijen waren in de meeste gevallen goed aan elkaar gewaagd, hierdoor werd het half acht toen de laatste bal werd geslagen. Een zeer geslaagde dag!! De uitslagen waren:

1e prijs:

 • Sietske Buurmans
 • Age Vanger 
 • Berend de Jong   

2e prijs:

 • Wietske Cuperus
 • Jacob Visser
 • Siemen Zeilinga

3e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Gerben Lei
 • Bjorn Vanger

Geslaagde federatieweekend in Paesens-Moddergat

9 jun
Het afgelopen weekend werden er prachtige wedstrijden gespeeld op het sportveld in Paesens-Moddergat. Hier werd op vrijdag en zaterdag federatie kaatsen gehouden. Deze partijen werden gesponsord door de drie plaatselijke boeren, fam. Buurmans, fam. Faber en de fam. Visser. Vrijdag’som 17.00 uur starten de heren A- klasse en de dames. Bij de heren waren zes parturen die zich hadden opgegeven en werd er in twee poules gekaatst. Bij de dames waren er vier parturen aanwezig, zij kaatsten in competitie verband. Zaterdag’s om 13.00 uur was het de beurt aan de heren B- klasse. Hier was de opkomst ook zeer goed en kon er doordat er 12 parturen meededen met een winnaars en een verliezersronde worden gekaatst. 
De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Hilde Seepma 
 • Gryte Hoekstra
2e prijs:
 • Amarins Meindertsma 
 • Metsje Zijlstra
Heren A- klasse
1e prijs:
 • Jacob Lei
 • Bareld Bos 
 • Jan Jelle Jongsma
2e prijs:
 • Jan Willem Hoekstra
 • Marten Jetze Hoekstra 
 • Gerben Hoekstra
3e prijs:
 • Ewald Seepma
 • Sjouke Hijlkema 
 • Gerben Hein Wijtsma

Heren B- klasse
1e prijs:
 • Jeroen Boonstra
 • Renze Stiemsma 
 • Tjeerd Jan Boomsma
2e prijs:
 • Oene v/d Woude
 • Pieter Visser 
 • Willem Elzinga
3e prijs:
 • Kees Faber
 • Marten Groen
 • Jetze Groen
1e prijs afvalronde:
 • Douwe Wierstra
 • Dirk-Pieter v/d Schaaf 
 • Arnold- Jan Zijlstra
2e prijs afvalronde:
 • Nutte Buurmans
 • Thomas Prins 
 • Christiaan Overzet.

Schoolkaatsen in Anjum

24 mei

Woensdag 23 mei was er voor de schooljeugd kaatsen in Anjum. Jelle Rense Lei en Joke de Jong vertegenwoordigden ons dorp. Er waren nog zeven andere parturen waar ze het tegen op moesten nemen. Er werd gekaatst met een winnaars en verliezersronde. De eerste omloop moesten ze tegen Hantum kaatsen, de tweede omloop tegen Anjum en de derde omloop tegen Morra-Lioessens. Na deze drie partijen kwamen ze als winnaars uit de bus. Gefeliciteerd, geweldig gedaan!!

    

Zwarte Arend partij voor de jeugd

19 mei
Vrijdag 18 mei was er voor de jeugd weer een kaatspartij die gesponsord werd door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. Er werd gekaatst in twee categorieën, bij beide in competitieverband en ieder voor zichzelf. Er werd sportief en goed gekaatst met aan elkaar gewaagde partijen. Om 20.00 uur werd de laatste slag geslagen en maakte de beslissende uitslagen:
 
A jeugd
1e prijs: Wybren de Jong
2e prijs: Joke de Jong
 
B jeugd
1e prijs: Sanne Jeanette Cuperus
2e prijs: Renske Elzinga
3e prijs: Gooitzen Prins
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op vrijdag 25 mei en begint om 17.00 uur.
 

Knkb heren 2e klas en junioren

12 mei
Zaterdag 12 mei werd op het sportveld in Paesens knkb kaatsen voor heren 2e klas en junioren georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door Ijzerhandel Raadsma en de rabobank. Hier waren tien parturen aanwezig. Door enkele afzeggingen werd er na de eerste omloop bij geloot. Om 11.00 uur gingen de eerste zes parturen van start en om 16.15 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
1e prijs:
 • Remmelt Bouma
 • Marco de Groot
 • Sil Leystra
2e prijs:
 • Hein Rodenhuis
 • Wierd Baarda 
 • Laas Pieter van Straten
3e prijs:
 • Willem Jan Postma
 • Jan Sipke Tuinman 
 • Feiko Broersma.

Ms Vento/Noord Nederlandpartij

12 mei
Afgelopen vrijdag werd de eerste jeugdpartij gekaatst. Deze partij werd gesponsord door de Ms Vento en Glasservice Noord Nederland. I.v.m. het hemelvaartsweekend was de opgave minimaal. Er werd in twee categorieën gekaatst. Iederéén kaatste voor zichzelf, dus telkens met een andere maat. 
A jeugd 
 
1e prijs:
 • Pieter-Siebe Cuperus

2e prijs:

 • Ilse Zeilinga
 B jeugd
1e prijs:
 • Gooitzen Prins
2e prijs:
 • Aaltsje Prins
De eerstvolgende jeugd partij word vrijdag 18 mei om 17.00 uur gehouden.

Eerste jeugdtraining ook weer van start

10 mei

Dit jaar worden de jeugdleden getraind door Jan Durk de Groot. Afgelopen maandag 7 mei was de eerste training. In het vervolg worden de trainingen gegeven op maandag’s. De eerste groep van 18.45 uur tot 19.30 uur en de tweede groep van 19.30 uur tot 20.15 uur. Wil je graag een keer mee trainen, kom gerust een keer langs….

 

Federatie partij Welpen/pupillen

10 mei

Woensdag 9 mei werd de eerste jeugdfederatiewedstrijd voor de welpen en de pupillen gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze wedstrijd werd gesponsord door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De opgave was goed en er werd mooi en sportief gekaatst. Mede door het mooie weer werd het een geslaagde avond. Rond 21.00 uur werden de laatste prijzen uitgereikt. De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes
 
1e prijs:

 • Michelle Sijtsma                 Wetsens
 • Willianne Wijtsma               Lioessens

2e prijs:

 • Ytsje Aline Westra               Lioessens
 • Sanne Jeanette Cuperus     Oosternijkerk

Welpenjongens

1e prijs:

 • Niek Dijkstra                      Anjum

2e prijs:

 • Jannard Sipma                    Ee
 • Stijn de Haas                      Dokkum

Pupillenmeisjes

1e prijs:

 • Suzanne Torensma             Oosternijkerk
 • Lolkje de Jong                       Ee

2e prijs:

 • Richtje Bandstra                  Oosternijkerk
 • Doutsen Veendorp              Ee
 • Isabella Sijtsma                    Wetsens
 

Pupillenjongens

1e prijs:

 • Jelle Rense Lei                    Moddergat
 • Pieter Siebe Cuperus        Oosternijkerk
 • Mient Schregardus            Dokkum

2e prijs:

 • Tjisse Bruinsma                   Dokkum
 • Jacob Boersma                    Driezum

 

Zwarte Arend partij

23 apr
Eerste kaatspartij weer van start in Paesens-Moddergat
 
Afgelopen zaterdag werd de eerste kaatswedstrijd weer georganiseerd in Paesens Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. De opgave bij de heren viel tegen, hier waren maar acht die zich hadden opgegeven. Ze kaatsten in competitie verband. Bij de dames was de opkomst, in tegenstelling als bij de heren, erg goed. Vooral voor de eerste wedstrijd. Hier waren dertien dames die zich hadden opgegeven. Ook hier werd in competitie verband gekaatst. Doordat er vijf omlopen waren begonnen ze elke partij met een eerst gelijk. Om kwart over zes werd de laatste bal geslagen. Woensdag 9 mei is er voor de welpen/pupillen de eerste federatie wedstrijd, zaterdag 12 mei Knkb heren en junioren en zaterdag 16 juni is de eerst volgende ledenpartij weer. Dit allen op het sportterrein van Paesens Moddergat. U bent van harte welkom!!
Uitslagen:
Heren  1e prijs: Gerbren Basteleur en Thomas Prins (koning)
            2e prijs: Cor Zeilinga en Siemen Zeilinga
Dames 1e prijs: Wietske Cuperus en Astrid Meinema
             2e prijs: Marjanne Faber en Tineke Visser