Jeugd/senioren wedstrijden (dorpsbelangpartij)

3 mei

Afgelopen weekend werden in Paesens-Moddergat de eerste kaatswedstrijden gekaatst. Deze partij werd gesponsord door het dorpsbelang. Vrijdagmiddag rond de klok van 17.00 uur begonnen de jeugdleden, die in drie groepen waren verdeeld. De kabouters, de welpen en de pupillen/schooljeugd. Er werd leuk gekaatst, ondanks het koude weer.

De kabouters kaatsten in tweetallen. Hier werd de 1e prijs gewonnen door: Lysanne Faber en Gercoba Dijkstra.

Bij de welpen waren acht jongens en meisjes die zich hadden opgegeven. Zo konden ze drie keer kaatsen. De uitslag was als volgt: 1e prijs Bram de Weger en Geanne Dijkstra. De 2e prijs was voor Marieke v/d Glint en Nynke Elzinga.

Ook bij de pupillen/schooljeugd konden ze drie keer kaatsen, wel moesten ze drie keer van partuur veranderen, omdat ze ieder voor zich kaatsten (vijf deelnemers). De 1e prijs was hier voor Gooitzen Prins. De tweede prijs voor Sietske Elzinga.

De eerstvolgende wedstrijd voor de jeugd is de gezamenlijke jeugdpartij met Anjum en Morra-Lioessens op vrijdag 17 mei. Dit begint om 17.00 uur en wordt in Paesens-Moddergat gehouden.

Zaterdag om 13.00 uur konden de senioren los. Bij de heren evenals de dames waren 8 kaatsleden die zich hadden opgegeven. De uitslagen waren als volgt: Heren 1e prijs: Jelle Rense Lei en Stephan Overkempe (koning). 2e prijs: Christiaan Overzet en Siemen Zeilinga.

Bij de dames was de 1e prijs voor: Sietske Buurmans en Andrea Visser (koningin) en de 2e prijs voor: Grietje Anna Buurmans en Jeanette Buurmans.

Voor de senioren is de eerst volgende wedstrijd op zaterdag 18 mei, ook gezamenlijk met Anjum en Morra-Lioessens, wordt in Paesens-Moddergat gehouden.