Schoolkaatsen in Anjum

24 mei

Woensdag 23 mei was er voor de schooljeugd kaatsen in Anjum. Jelle Rense Lei en Joke de Jong vertegenwoordigden ons dorp. Er waren nog zeven andere parturen waar ze het tegen op moesten nemen. Er werd gekaatst met een winnaars en verliezersronde. De eerste omloop moesten ze tegen Hantum kaatsen, de tweede omloop tegen Anjum en de derde omloop tegen Morra-Lioessens. Na deze drie partijen kwamen ze als winnaars uit de bus. Gefeliciteerd, geweldig gedaan!!