Geslaagde federatieweekend in Paesens-Moddergat

9 jun
Het afgelopen weekend werden er prachtige wedstrijden gespeeld op het sportveld in Paesens-Moddergat. Hier werd op vrijdag en zaterdag federatie kaatsen gehouden. Deze partijen werden gesponsord door de drie plaatselijke boeren, fam. Buurmans, fam. Faber en de fam. Visser. Vrijdag’som 17.00 uur starten de heren A- klasse en de dames. Bij de heren waren zes parturen die zich hadden opgegeven en werd er in twee poules gekaatst. Bij de dames waren er vier parturen aanwezig, zij kaatsten in competitie verband. Zaterdag’s om 13.00 uur was het de beurt aan de heren B- klasse. Hier was de opkomst ook zeer goed en kon er doordat er 12 parturen meededen met een winnaars en een verliezersronde worden gekaatst. 
De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Hilde Seepma 
 • Gryte Hoekstra
2e prijs:
 • Amarins Meindertsma 
 • Metsje Zijlstra
Heren A- klasse
1e prijs:
 • Jacob Lei
 • Bareld Bos 
 • Jan Jelle Jongsma
2e prijs:
 • Jan Willem Hoekstra
 • Marten Jetze Hoekstra 
 • Gerben Hoekstra
3e prijs:
 • Ewald Seepma
 • Sjouke Hijlkema 
 • Gerben Hein Wijtsma

Heren B- klasse
1e prijs:
 • Jeroen Boonstra
 • Renze Stiemsma 
 • Tjeerd Jan Boomsma
2e prijs:
 • Oene v/d Woude
 • Pieter Visser 
 • Willem Elzinga
3e prijs:
 • Kees Faber
 • Marten Groen
 • Jetze Groen
1e prijs afvalronde:
 • Douwe Wierstra
 • Dirk-Pieter v/d Schaaf 
 • Arnold- Jan Zijlstra
2e prijs afvalronde:
 • Nutte Buurmans
 • Thomas Prins 
 • Christiaan Overzet.