Land & Zeezicht federatiewedstrijd weer zeer geslaagd in Paesens-Moddergat

29 jul
Dit weekend stond Paesens-Moddergat in het teken van het federatiekaatsen. Deze partij werd, net zoals voorgaande jaren, gesponsord door café restaurant Land en Zeezicht te Holwerd. Door te weinig opgave en het warme weer werd de A-klasse heren en de dames afgelast, maar is het wel de bedoeling om deze wedstrijd op een andere datum in te halen. Zaterdag 13.00 uur gingen de B-klasse heren met 10 parturen van start. Hier werd over het algemeen spannend gekaatst met geregeld partijen van 5 eersten gelijk. Voor het publiek ook mooi om naar te kijken. De uiteindelijke uitslag was als volgt:
1e prijs:
 • Willem Elzinga
 • Oene v/d Woude 
 • Pieter Visser
2e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Durk de Jong 
 • Thomas Prins
3e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Gerwin Dijkstra 
 • Sytse Koree
1e prijs herkansing ronde:
 • Jaap Lei
 • Jetze Groen 
 • Marten Groen
2e prijs herkansingronde:
 • Klaas Veenstra
 • Arjen Schregardus
 • Lolke Dijkstra 

De Prins partij weer een groot succes in Paesens-Moddergat

7 jul
Zaterdag 7 juli werd in Paesens- Moddergat de Prins partij gehouden. Deze wedstrijd wordt gesponsord door de familie Prins. Om 13.00 uur gingen de dames en heren van start. Bij de heren waren er achtien mannen die zich hadden opgegeven zodat er met zes parturen in poule verband gekaatst kon worden. Drie prijzen waren hier te winnen plus een koningsbeker. Bij de dames waren vijf parturen die in competitie verband konden kaatsen. Wel begonnen ze met een eerst gelijk. Door het mooie weer was het voor het publiek ook aangenaam om naar het kaatsen te kijken. Ook werd er sterk gekaatst en waren er spannende wedstrijden bij.
De uitslagen waren als volgt:
 
Heren
 
1e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Berend de Jong
 • Willem Elzinga (koning)
2e prijs:
 • Marten Groen
 • Gerben Lei
 • Stephan Overkempe
3e prijs:
 • Jaap Lei
 • Bjorn Vanger
 • Magchiel Faber
Dames
 
1e prijs:
 • Sietske Buurmans
 • Bertina Smeding 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Gerda Elzinga

 

Geweldige opkomst voor het jeugd kaatsen in Paesens-Moddergat

7 jul
Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in 7 categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond. 
 
Kabouters
 
1e prijs:
 • Marwin Boonstra 
 • Jelle Rosier
2e prijs:
 • Jente Hoekstra 
 • Sandra Bandstra
1e prijs herkansing:
 • Janet v/d Meulen 
 • Merwin Koree
2e prijs herkansing:
 • Harke Slagman
 • Famke de Jong

Welpen jongens
 
1e prijs:
 • Niek Dijkstra 
 • Renke Jacob Cuperus
2e prijs:
 • Marten Jan Koree
 • Jakob Lieuwe Klimstra
Welpen meisjes
 
1e prijs:
 • Jeltsje Castelijn
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Willianne Wijtsma 
 • Sinne de Vreeze
3e prijs:
 • Anna Geke Dijkstra
 • Anke Haaksma

Pupillen jongens
 
1e prijs:
 • Albert Vogel
2e prijs:
 • Jelle Rense Lei

Pupillen meisjes
 
1e prijs:
 • Gea Sipma 
 • Femke Bouma
2e prijs:
 • Leann Wijma
 • Joke de Jong 
 • Gelbrich v/d Leest

Schooljongens/ jongens
 
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Wybren de Jong 
 • Folkert Jelmer Visser
2e prijs:
 • Arjen Schregardus
 • Thijn Haaima
Schoolmeisjes/ meisjes
 
1e prijs:
 • Eline Koree
2e prijs:
 • Klasina Hovinga

Kind en ouder partij in Paesens-Moddergat

2 jul
Afgelopen vrijdag werd de kind en ouder partij gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de Coop te Anjum. De bedoeling van deze partij is om zoveel mogelijk de kinderen te laten kaatsen op een sportieve manier. De opgave was deze keer zeer goed, er kon in drie categorieën worden gekaatst. Vooral in de A categorie werden spannende wedstrijden gespeeld met vele vijf eersten gelijke partijen. In deze categorie eindigden er dan ook drie parturen met evenveel voor eersten en moesten de tegen eersten bepalen wie welke prijs had. Bij de B categorie werd er met een winnaars en verliezersronde gespeeld en bij de kabouters in competitie verband. De uitslagen waren:
A categorie
1e prijs:
 • Wybren de Jong
 • Oene v/d Woude
2e prijs:
 • Lieuwe Zeilinga
 • Siemen Zeilinga
B categorie
1e prijs:
 • Griete Hijlkema 
 • Sjouke Hijlkema
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Dirk Zeilinga
1e prijs herkansingronde:
 • Joke de Jong
 • Bote de jong
2e prijs herkansingronde:
 • Renske Elzinga
 • Willem Elzinga
 
 
Kabouters
1e prijs:
 • Pieter Lieuwe Visser
 • Jacob Visser
2e prijs:
 • Sanne Dijk
 • Willem Dijk
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op 6 juli en de senioren partij op 7 juli.