Dorpsbelangpartij jeugd 5 juli 2019

8 jul

Vrijdagavond 5 juli was er de dorpsbelangpartij voor de jeugd. Er kon gekaatst worden in 3 categorieën. Bij de kabouters moet er goed worden opgelet, want hier wordt vlot gekaatst. Er waren 4 kaatsers die ieder voor zichzelf kaatsten.
Pieter Lieuwe Visser heeft in deze categorie de eerste prijs gewonnen en Jan Reinier Dijkstra de tweede prijs.

Bij de welpen/pupillen waren er 4 parturen en kon er in poule verband worden gekaatst. Ook hier werd spannend gekaatst. De uitslag was alsvolgt:
1. Sinne de Vreeze en Aaltje Prins
2. Sanne Janette Cuperus en Renske Elzinga

Bij de schooljeugd waren er 4 deelnemers en zij maakten en spannende, lange partijen van. De laatste bal werd pas om 21.00 uur geslagen. In deze categorie ging de krans naar Jelle Rense Lei en de 2e prijs naar Joke de Jong.

De volgende partij is de ouder-kind partij op vrijdag 19 juli.