Federatie partij Welpen/pupillen

10 mei

Woensdag 9 mei werd de eerste jeugdfederatiewedstrijd voor de welpen en de pupillen gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze wedstrijd werd gesponsord door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De opgave was goed en er werd mooi en sportief gekaatst. Mede door het mooie weer werd het een geslaagde avond. Rond 21.00 uur werden de laatste prijzen uitgereikt. De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes
 
1e prijs:

 • Michelle Sijtsma                 Wetsens
 • Willianne Wijtsma               Lioessens

2e prijs:

 • Ytsje Aline Westra               Lioessens
 • Sanne Jeanette Cuperus     Oosternijkerk

Welpenjongens

1e prijs:

 • Niek Dijkstra                      Anjum

2e prijs:

 • Jannard Sipma                    Ee
 • Stijn de Haas                      Dokkum

Pupillenmeisjes

1e prijs:

 • Suzanne Torensma             Oosternijkerk
 • Lolkje de Jong                       Ee

2e prijs:

 • Richtje Bandstra                  Oosternijkerk
 • Doutsen Veendorp              Ee
 • Isabella Sijtsma                    Wetsens
 

Pupillenjongens

1e prijs:

 • Jelle Rense Lei                    Moddergat
 • Pieter Siebe Cuperus        Oosternijkerk
 • Mient Schregardus            Dokkum

2e prijs:

 • Tjisse Bruinsma                   Dokkum
 • Jacob Boersma                    Driezum