Hoofdklasse kaatspartij groot succes in Peazens-Moddergat

2 jun

Afgelopen zaterdag was het, na wekenlang voorbereiding, eindelijk zover. Voor het allereerst werd er een hoofdklasse partij gehouden. Dit kon mede georganiseerd worden door de vele vrijwilligers en sponsoren. 10 parturen stonden op de wedstrijdlijst. Bij partuur 10 moesten twee kaatsers bij geloot worden, omdat deze maar uit één kaatser bestond. Ook bij partuur 3 moest iemand bij geloot worden, hier was een deelnemer die zich ziek had gemeld.

Door de harde noorderwind waren er deze dag veel buiten/kwaad slagen. Veel parturen waren gewaagd aan elkaar, waardoor er lange partijen ontstonden. Tweemaal was het “alles aan de hang”. Al met al een zeer geslaagde dag!

De uitslagen waren als volgt:

1e prijs: Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar

2e prijs: Gerben de Boer, Steven Koster en Kevin-Jordi Hiemstra

3e prijs: Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra