Tweede prijs voor Peazens-Moddergat

16 jun

Zaterdag 15 juni waren er twee parturen die ons dorp vertegenwoordigden in Morra- Ljussens tijdens de dorpen federatie wedstrijd. Patuur 1: Jelle Renze Lei, Magchiel Faber en Pieter Visser vielen in de herkansingronde, na de tweede wedstrijd af. Partuur 2: Nutte Buurmans, Wybren de Jong en Douwe de Vries kwamen verder. Na de eerste partij, viel door een knie blessure Wybren uit en werd vervangen door Thomas Prins. Al met al stonden ze in de finale tegen Dokkum te kaatsen. Het mooie hiervan was, dat dit partuur ook leden van onze vereniging zijn en ook alle drie in Peazens-Moddergat hebben gewoond. Dit waren: Willem Elzinga, Jacob Lei en Stephan Overkempe. Jammer genoeg was de finale niet erg spannend, eerst gingen ze gelijk op, maar daarna was Dokkum toch te sterk voor ze en werd de eindstand 5-2 (6-2). Bij deze feliciteren wij Dokkum met het behalen van de 1e prijs en Peazens-Moddergat met de 2e prijs!