Vrijdag 3 mei Jeugdpartij Glasservice Noord-Nederland

5 mei

Vrijdag 3 mei was er alweer de tweede jeugdpartij van K.V. Thomas Prins. Deze partij werd gesponsord door Glasservice Noord-Nederland. Aan deze partij mochten ook de 3 nieuwe (kabouter) jeugdleden deelnemen; Froukje Anita Lei, Jan Reinier Dijkstra en Sietske Elzinga. Bij de kabouters wordt altijd vlot gekaatst, zodat zij als eerste uitgekaatst zijn. De scheidsrechter kan geen moment de aandacht laten verslappen.
Pieter Lieuwe Visser ging hier met de eerste prijs naar huis en Froukje Anita Lei met de tweede prijs.

Bij de welpen en pupillen werd er in 4 parturen gekaatst. Dizze bern binne wol echte bikkels, want sa no en dan krigen se in bui op de lea…. Er werden 3 omlopen gekaatst en je kunt merken dat deze kaatster het kaatsspel steeds beter beginnen te begrijpen.
Uitslag hier was als volgt:

1e prijs: Wybren de Vries & Renske Elzinga
2e prijs: Annica Vanger, Gooitzen Prins, Annet Visser

Bij de schooljongens/schoolmeisjes duren de partijen altijd wat langer en doordat het zo koud was, is dit voor de toeschouwers soms ook erg koud om naar te kijken. Wel wordt er hier spannend gekaatst en zijn de heren en dame erg sportief naar elkaar!
Hier ging de 1e prijs naar Pieter Siebe Cuperus en de 2e prijs naar Wybren de Jong.