Bram, Hielke en Jorn kaatsen voor Peazens-Moddergat!

7 jun

Vrijdag 7 juni werd er in Anjum, door menig partuur gestreden, om de prijs voor hun dorp binnen te halen. Bram de Weger, Hielke Zeilmaker en Jorn Faber (welpen) kaatsten voor ons dorp. Hier streden 9 parturen om de prijzen. Er werd met een winnaars en herkansingsronde gekaatst. De eerste partij werd gewonnen tegen Lioessens. Daarna hadden ze een stilstaand nummer. De volgende partij was tegen Dokkum. Hier waren ze niet tegen op gewassen, toch haalden ze de derde prijs binnen! Jongens, jullie hebben je goed laten zien, op naar de volgende partij!