Schoolkaatsen in Anjum

24 mei

Woensdag 23 mei was er voor de schooljeugd kaatsen in Anjum. Jelle Rense Lei en Joke de Jong vertegenwoordigden ons dorp. Er waren nog zeven andere parturen waar ze het tegen op moesten nemen. Er werd gekaatst met een winnaars en verliezersronde. De eerste omloop moesten ze tegen Hantum kaatsen, de tweede omloop tegen Anjum en de derde omloop tegen Morra-Lioessens. Na deze drie partijen kwamen ze als winnaars uit de bus. Gefeliciteerd, geweldig gedaan!!

    

Zwarte Arend partij voor de jeugd

19 mei
Vrijdag 18 mei was er voor de jeugd weer een kaatspartij die gesponsord werd door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. Er werd gekaatst in twee categorieën, bij beide in competitieverband en ieder voor zichzelf. Er werd sportief en goed gekaatst met aan elkaar gewaagde partijen. Om 20.00 uur werd de laatste slag geslagen en maakte de beslissende uitslagen:
 
A jeugd
1e prijs: Wybren de Jong
2e prijs: Joke de Jong
 
B jeugd
1e prijs: Sanne Jeanette Cuperus
2e prijs: Renske Elzinga
3e prijs: Gooitzen Prins
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op vrijdag 25 mei en begint om 17.00 uur.
 

Knkb heren 2e klas en junioren

12 mei
Zaterdag 12 mei werd op het sportveld in Paesens knkb kaatsen voor heren 2e klas en junioren georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door Ijzerhandel Raadsma en de rabobank. Hier waren tien parturen aanwezig. Door enkele afzeggingen werd er na de eerste omloop bij geloot. Om 11.00 uur gingen de eerste zes parturen van start en om 16.15 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
1e prijs:
 • Remmelt Bouma
 • Marco de Groot
 • Sil Leystra
2e prijs:
 • Hein Rodenhuis
 • Wierd Baarda 
 • Laas Pieter van Straten
3e prijs:
 • Willem Jan Postma
 • Jan Sipke Tuinman 
 • Feiko Broersma.

Ms Vento/Noord Nederlandpartij

12 mei
Afgelopen vrijdag werd de eerste jeugdpartij gekaatst. Deze partij werd gesponsord door de Ms Vento en Glasservice Noord Nederland. I.v.m. het hemelvaartsweekend was de opgave minimaal. Er werd in twee categorieën gekaatst. Iederéén kaatste voor zichzelf, dus telkens met een andere maat. 
A jeugd 
 
1e prijs:
 • Pieter-Siebe Cuperus

2e prijs:

 • Ilse Zeilinga
 B jeugd
1e prijs:
 • Gooitzen Prins
2e prijs:
 • Aaltsje Prins
De eerstvolgende jeugd partij word vrijdag 18 mei om 17.00 uur gehouden.

Eerste jeugdtraining ook weer van start

10 mei

Dit jaar worden de jeugdleden getraind door Jan Durk de Groot. Afgelopen maandag 7 mei was de eerste training. In het vervolg worden de trainingen gegeven op maandag’s. De eerste groep van 18.45 uur tot 19.30 uur en de tweede groep van 19.30 uur tot 20.15 uur. Wil je graag een keer mee trainen, kom gerust een keer langs….

 

Federatie partij Welpen/pupillen

10 mei

Woensdag 9 mei werd de eerste jeugdfederatiewedstrijd voor de welpen en de pupillen gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze wedstrijd werd gesponsord door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De opgave was goed en er werd mooi en sportief gekaatst. Mede door het mooie weer werd het een geslaagde avond. Rond 21.00 uur werden de laatste prijzen uitgereikt. De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes
 
1e prijs:

 • Michelle Sijtsma                 Wetsens
 • Willianne Wijtsma               Lioessens

2e prijs:

 • Ytsje Aline Westra               Lioessens
 • Sanne Jeanette Cuperus     Oosternijkerk

Welpenjongens

1e prijs:

 • Niek Dijkstra                      Anjum

2e prijs:

 • Jannard Sipma                    Ee
 • Stijn de Haas                      Dokkum

Pupillenmeisjes

1e prijs:

 • Suzanne Torensma             Oosternijkerk
 • Lolkje de Jong                       Ee

2e prijs:

 • Richtje Bandstra                  Oosternijkerk
 • Doutsen Veendorp              Ee
 • Isabella Sijtsma                    Wetsens
 

Pupillenjongens

1e prijs:

 • Jelle Rense Lei                    Moddergat
 • Pieter Siebe Cuperus        Oosternijkerk
 • Mient Schregardus            Dokkum

2e prijs:

 • Tjisse Bruinsma                   Dokkum
 • Jacob Boersma                    Driezum

 

Zwarte Arend partij

23 apr
Eerste kaatspartij weer van start in Paesens-Moddergat
 
Afgelopen zaterdag werd de eerste kaatswedstrijd weer georganiseerd in Paesens Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de plaatselijke kroeg de Zwarte Arend. De opgave bij de heren viel tegen, hier waren maar acht die zich hadden opgegeven. Ze kaatsten in competitie verband. Bij de dames was de opkomst, in tegenstelling als bij de heren, erg goed. Vooral voor de eerste wedstrijd. Hier waren dertien dames die zich hadden opgegeven. Ook hier werd in competitie verband gekaatst. Doordat er vijf omlopen waren begonnen ze elke partij met een eerst gelijk. Om kwart over zes werd de laatste bal geslagen. Woensdag 9 mei is er voor de welpen/pupillen de eerste federatie wedstrijd, zaterdag 12 mei Knkb heren en junioren en zaterdag 16 juni is de eerst volgende ledenpartij weer. Dit allen op het sportterrein van Paesens Moddergat. U bent van harte welkom!!
Uitslagen:
Heren  1e prijs: Gerbren Basteleur en Thomas Prins (koning)
            2e prijs: Cor Zeilinga en Siemen Zeilinga
Dames 1e prijs: Wietske Cuperus en Astrid Meinema
             2e prijs: Marjanne Faber en Tineke Visser