Laatste jeugdpartij in Paesens-Moddergat

2 sep
Afgelopen vrijdag werd de laatste jeugdpartij gekaatst, de Prins partij. Deze partij werd gesponsord door de familie Prins. Doordat de opgave goed was kon er in drie categorieën gekaatst worden. De uitslagen waren als volgt:
A jeugd
1e prijs:
 • Jelle Rense Lei
2e prijs:
 • Wybren de Jong
B jeugd
1e prijs:
 • Annet Visser 
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Renke Jacob Cuperus

C Jeugd
1e prijs:
 • Ydwer de Vreeze
2e prijs:
 • Tineke Rianne van Dijk

 

Aan het eind van het kaatsseizoen wordt de beker uitgereikt aan diegene met het meest aantal behaalde punten van het gehele seizoen. Deze beker is bij de oudere jeugd gewonnen door Wybren de Jong en bij de jongere jeugd door Renske Elzinga.

Pearkekeatsen in Paesens-Moddergat

25 aug
Afgelopen zaterdag werd het pearkekeatsen weer gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd net zoals de voorgaande jaren gesponsord door Yke-Muoi Kofje & Tee Drinkerij. De opkomst was iets lager dan vorig jaar maar de partijen waren er niet minder spannend om. In de A klasse waren zes parturen, hier kaatsten ze in poule verband. Bij de B klasse waren zeven parturen, hier speelden ze met een winnaarsronde en verliezersronde. Mede doordat het weer erg meeviel werd het een geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
A klasse
1e prijs:
 • Willem Elzinga 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Pieter Visser
 • Andrea Visser
3e prijs:
 • Christiaan Overzet 
 • Astrid Meinema
B klasse
1e prijs:
 • Durk Lei
 • Hennie Lei
2e prijs:
 • Jaap Lei 
 • Liza Lei
1e prijs herkanssingsronde:
 • Douwe de Vries 
 • Aukje v/d Weg

Dorpsbelangpartij

18 aug
Afgelopen zaterdag werd de dorpsbelang partij gekaatst in Paesens-Moddergat. De dames en heren hadden beide vier parturen, waardoor ze in competitie verband konden kaatsen. Er werd over het algemeen spannend gekaatst waardoor na de laatste slag pas bekend werd wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan. De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Reinou Jansma (koningin)
 • Sietske Buurmans 
 • Andrea Visser
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Tjitske Dreijer
Heren
1e prijs:
 • Durk Visser
 • Nutte Buurmans (Koning) 
 • Berend de Jong
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur
 • Siemen Zeilinga

Volgende week zaterdag, 25 augustus, hebben we het pearkekeatsen op het programma staan.

Hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat te kaatsen

10 aug
 
 
Donderdag 9 augustus was het weer zover, acht hoofdklasse kaatsers waren weer van de partij om een balletje te slaan in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Appartementen verhuur de Buorren Twa. Deze partij wordt altijd gespeeld met acht parturen, een hoofdklasser, een heer en een dame. Er wordt met een winnaarsronde en een herkanssingsronde gekaatst. Door het slechte weer was er jammer genoeg weinig publiek, maar de kaats(t)ers hadden veel plezier, zodat het een zeer geslaagde avond werd…..
1e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans
 • Oene v/d Woude 
 • Marten Bergsma
2e prijs:
 • Linda van Woudenberg
 • Douwe Hendrik Elzinga 
 • Hans Wassenaar
1e prijs herkanssingsronde:
 • Sietske Buurmans
 • Berend de Jong 
 • Renze Pieter Hiemstra

Gezamelijke kaatspartij in Paesens-Moddergat

6 aug
Zaterdag 4 augustus werd de gezamelijke kaatspartij met Morra-Lioessens en Anjum gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door slagerij Menno Hoekstra te Anjum en Bloemisterij Hoge Dijken te Dokkum. Ondanks de vakantie was de opgave goed en kon er bij de heren met zeven parturen en bij de dames met zes parturen gespeeld worden. Bij de heren werd er met een winnaars en herkanssings ronde gespeeld en de dames speelden in competitieverband. Mede door het prachtige weer waren er vele supporters om de kaatsers aan te moedigen. Al met al werd het een zeer geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
Heren
1e prijs:
 • Johannes Koree
 • Oene v/d Woude 
 • Wiebe Wessel Bos
2e prijs:
 • Lolke Dijkstra
 • Siemen Zeilinga 
 • Andre Turkstra
1e herkanssings ronde:
 • Jan Dijkstra
 • Pope Bauke Holwerda
 • Nanne Stiemsma

 

Dames
1e prijs:
 • Marjanne Faber
 • Jeanette Cuperus 
 • Johanna Bos
2e prijs:
 • Margriet Wijtsma
 • Jitske Hovinga
 • Astrid Meinema
3e prijs:
 • Hillie Groen
 • Geartsje Lei 
 •  Antsje de Vries

A.s. donderdag verwachten we weer de hoofd/eersteklassers in Paesens-Moddergat. Deze partij begint om half zes. U bent van harte uitgenodigd!! 
 

Land & Zeezicht federatiewedstrijd weer zeer geslaagd in Paesens-Moddergat

29 jul
Dit weekend stond Paesens-Moddergat in het teken van het federatiekaatsen. Deze partij werd, net zoals voorgaande jaren, gesponsord door café restaurant Land en Zeezicht te Holwerd. Door te weinig opgave en het warme weer werd de A-klasse heren en de dames afgelast, maar is het wel de bedoeling om deze wedstrijd op een andere datum in te halen. Zaterdag 13.00 uur gingen de B-klasse heren met 10 parturen van start. Hier werd over het algemeen spannend gekaatst met geregeld partijen van 5 eersten gelijk. Voor het publiek ook mooi om naar te kijken. De uiteindelijke uitslag was als volgt:
1e prijs:
 • Willem Elzinga
 • Oene v/d Woude 
 • Pieter Visser
2e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Durk de Jong 
 • Thomas Prins
3e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Gerwin Dijkstra 
 • Sytse Koree
1e prijs herkansing ronde:
 • Jaap Lei
 • Jetze Groen 
 • Marten Groen
2e prijs herkansingronde:
 • Klaas Veenstra
 • Arjen Schregardus
 • Lolke Dijkstra 

De Prins partij weer een groot succes in Paesens-Moddergat

7 jul
Zaterdag 7 juli werd in Paesens- Moddergat de Prins partij gehouden. Deze wedstrijd wordt gesponsord door de familie Prins. Om 13.00 uur gingen de dames en heren van start. Bij de heren waren er achtien mannen die zich hadden opgegeven zodat er met zes parturen in poule verband gekaatst kon worden. Drie prijzen waren hier te winnen plus een koningsbeker. Bij de dames waren vijf parturen die in competitie verband konden kaatsen. Wel begonnen ze met een eerst gelijk. Door het mooie weer was het voor het publiek ook aangenaam om naar het kaatsen te kijken. Ook werd er sterk gekaatst en waren er spannende wedstrijden bij.
De uitslagen waren als volgt:
 
Heren
 
1e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Berend de Jong
 • Willem Elzinga (koning)
2e prijs:
 • Marten Groen
 • Gerben Lei
 • Stephan Overkempe
3e prijs:
 • Jaap Lei
 • Bjorn Vanger
 • Magchiel Faber
Dames
 
1e prijs:
 • Sietske Buurmans
 • Bertina Smeding 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Gerda Elzinga

 

Geweldige opkomst voor het jeugd kaatsen in Paesens-Moddergat

7 jul
Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in 7 categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond. 
 
Kabouters
 
1e prijs:
 • Marwin Boonstra 
 • Jelle Rosier
2e prijs:
 • Jente Hoekstra 
 • Sandra Bandstra
1e prijs herkansing:
 • Janet v/d Meulen 
 • Merwin Koree
2e prijs herkansing:
 • Harke Slagman
 • Famke de Jong

Welpen jongens
 
1e prijs:
 • Niek Dijkstra 
 • Renke Jacob Cuperus
2e prijs:
 • Marten Jan Koree
 • Jakob Lieuwe Klimstra
Welpen meisjes
 
1e prijs:
 • Jeltsje Castelijn
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Willianne Wijtsma 
 • Sinne de Vreeze
3e prijs:
 • Anna Geke Dijkstra
 • Anke Haaksma

Pupillen jongens
 
1e prijs:
 • Albert Vogel
2e prijs:
 • Jelle Rense Lei

Pupillen meisjes
 
1e prijs:
 • Gea Sipma 
 • Femke Bouma
2e prijs:
 • Leann Wijma
 • Joke de Jong 
 • Gelbrich v/d Leest

Schooljongens/ jongens
 
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Wybren de Jong 
 • Folkert Jelmer Visser
2e prijs:
 • Arjen Schregardus
 • Thijn Haaima
Schoolmeisjes/ meisjes
 
1e prijs:
 • Eline Koree
2e prijs:
 • Klasina Hovinga

Kind en ouder partij in Paesens-Moddergat

2 jul
Afgelopen vrijdag werd de kind en ouder partij gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door de Coop te Anjum. De bedoeling van deze partij is om zoveel mogelijk de kinderen te laten kaatsen op een sportieve manier. De opgave was deze keer zeer goed, er kon in drie categorieën worden gekaatst. Vooral in de A categorie werden spannende wedstrijden gespeeld met vele vijf eersten gelijke partijen. In deze categorie eindigden er dan ook drie parturen met evenveel voor eersten en moesten de tegen eersten bepalen wie welke prijs had. Bij de B categorie werd er met een winnaars en verliezersronde gespeeld en bij de kabouters in competitie verband. De uitslagen waren:
A categorie
1e prijs:
 • Wybren de Jong
 • Oene v/d Woude
2e prijs:
 • Lieuwe Zeilinga
 • Siemen Zeilinga
B categorie
1e prijs:
 • Griete Hijlkema 
 • Sjouke Hijlkema
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Dirk Zeilinga
1e prijs herkansingronde:
 • Joke de Jong
 • Bote de jong
2e prijs herkansingronde:
 • Renske Elzinga
 • Willem Elzinga
 
 
Kabouters
1e prijs:
 • Pieter Lieuwe Visser
 • Jacob Visser
2e prijs:
 • Sanne Dijk
 • Willem Dijk
 
De eerstvolgende jeugdpartij is op 6 juli en de senioren partij op 7 juli.

Geslaagde kaatspartijen in Paesens-Moddergat

23 jun
Afgelopen weekend was er op vrijdag’s voor de jeugd en op zaterdag’s voor de senioren kaatsen. Beide dagen werden de wedstrijden gesponsord door de vissers en medewerkers uit de plaatselijke en omliggende dorpen. De opgave bij de jeugd was goed, er kon in drie categorieën gekaatst worden. Ook was er voor de jeugd een springkussen aanwezig. De uitslagen waren als volgt:
 
A jeugd
​1e prijs: Wybren de Jong
2e prijs: Joke de Jong
 
 
 
B jeugd
 
1e prijs: Aaltsje Prins en Annica Vanger
2e prijs: Gooitzen Prins en Renske Elzinga
 
C jeugd
 
1e prijs: Renke Jacob Cuperus
2e prijs: Ydwer de Vreeze
3e prijs: Yvonne Tuinstra
 
 
De eerstvolgende partij is de kind/ouder partij op vrijdag 29 juni.
 
Bij de heren werd er gekaatst in competitieverband. Hier waren vijf parturen, dus moesten ze vier wedstrijden kaatsen. Bij de dames waren vier parturen, ook hier werd in competitieverband gekaatst. Terwijl de dames al uren uit waren, werd er bij de heren om half negen de laatste bal geslagen. Uitslagen
Heren
​1e prijs:
 • Gerben Lei
 • Nutte Buurmans 
 • Siemen Zeilinga
2e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Jetze Groen 
 • Berend de Jong
Dames
1e prijs:
 • Dominique Visser
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Astrid Meinema
2e prijs:
 • Marjanne Faber 
 • Bertina Smeding
 
Op 7 juli is de eerstvolgende senioren wedstrijd.