Motorpartij

11 aug

Zaterdag 10 augustus werd de motorpartij weer georganiseerd in Paesens-Moddergat. Er kon bij de heren en dames met 4 parturen in competitie verband gekaatst worden. Tot het eind toe bleef het spannend wie er met welke prijs vandoor zou gaan. Door de stormachtige wind, hadden de kaatsers het zwaar. De uitslag was als volgt:

Dames 1e prijs: Aukje de Beer, Marjanne Faber en Andrea Visser (koningin) 2e prijs: Jeanette Cuperus en Bertina Smeding.

Heren 1e prijs: Christiaan Overzet, Oene van der Woude (koning) en Berend de Jong

2e prijs: Anne Gerrit Postma, Gerbren Basteleur en Marten Groen

Hoofdklasse kaatsers in Paesens-Moddergat

11 aug

Afgelopen donderdag 8 augustus waren de hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat weer van de partij om een balletje te slaan. Deze partij werd gesponsord door Jaap Lei en Douwe Hendrik Elzinga. Deze partij wordt gespeeld door acht parturen, bestaande uit een hoofdklasser, een heer en een dame. Er werd gekaatst met een winnaars- en herkansingsronde. Er werd gezellig en sportief gekaatst. Ook was er weer veel publiek bij aanwezig. De uitslag was als volgt:
Winnaarsronde 1e prijs: Marjanne Faber, Oene van der Woude en Tjisse Steenstra 2e prijs: Astrid Meinema, Gerben Lei en Marten Bergsma.

Herkansingsronde 1e prijs: Emkje Lei, Stephan Overkempe en Pier Piersma.

Dorpsbelangpartij senioren

5 aug

Zaterdag 3 augustus werd er voor de senioren in Paesens-Moddergat weer een kaatspartij gehouden, deze partij werd gesponsord door het dorpsbelang. Er hadden zich 9 dames opgegeven, waardoor zij in competitie verband konden kaatsen. Er werden spannende wedstrijden gespeeld. Bij de heren hadden zich er 13 man opgegeven, ook hier werd er in competitieverband gekaatst. Het was weer een mooie geslaagde kaatsmiddag. De uitslag was als volgt:

Dames 1e prijs Andrea Visser, Tineke Visser (koningin) 2e prijs: Annie Corton, Aukje de Beer, Astrid Meinema

Heren 1e prijs: Marten Groen, Stephan Overkempe (koning) 2e prijs: Willem Elzinga, Gerbren Basteleur, Thomas Prins

Ouder-Kind kaatsen 19 juli 2019

2 aug
Afbeelding met persoon, binnen, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op deze prachtig, zonnige vrijdag stond de kind/ouder partij op de planning. Maar liefst 16 parturen hadden zich hiervoor opgegeven. Hierdoor kon er in 3 categorieën gekaatst worden. De categorieën waren ingedeeld op de leeftijden van de kinderen.

Bij de A-jeugd waren er 3 parturen die allemaal een keer tegen elkaar moesten kaatsen. Wybren de Jong en Durk Lei wonnen hun beide partijen, waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs.

Bij de B-jeugd hadden zich 8 parturen opgegeven. Hier werd gekaatst met een winnaarsronde en herkansingsronde. Er werd fanatiek gekaatst en vooral de jeugd moest aan de bak. De uitslag was als volgt:

1e prijs: Marije Keegstra en Louis Keegstra

2e prijs: Joke de Jong en Bote de Jong

3e prijs: Annet Visser en Sietske van Dekken

Bij de C-jeugd waren er 5 parturen en werd er in poule-verband gekaatst. Hierdoor moesten er 5 omlopen gekaatst worden en werd er gestart met een ‘earst’ gelijk. Ook hier spannende partijen!

De eerste prijs ging naar: Sietske Elzinga en Hendrik Elzinga.

De tweede prijs was voor: Pieter Lieuwe Visser en Jacob Visser.

Dorpsbelangpartij jeugd 5 juli 2019

8 jul

Vrijdagavond 5 juli was er de dorpsbelangpartij voor de jeugd. Er kon gekaatst worden in 3 categorieën. Bij de kabouters moet er goed worden opgelet, want hier wordt vlot gekaatst. Er waren 4 kaatsers die ieder voor zichzelf kaatsten.
Pieter Lieuwe Visser heeft in deze categorie de eerste prijs gewonnen en Jan Reinier Dijkstra de tweede prijs.

Bij de welpen/pupillen waren er 4 parturen en kon er in poule verband worden gekaatst. Ook hier werd spannend gekaatst. De uitslag was alsvolgt:
1. Sinne de Vreeze en Aaltje Prins
2. Sanne Janette Cuperus en Renske Elzinga

Bij de schooljeugd waren er 4 deelnemers en zij maakten en spannende, lange partijen van. De laatste bal werd pas om 21.00 uur geslagen. In deze categorie ging de krans naar Jelle Rense Lei en de 2e prijs naar Joke de Jong.

De volgende partij is de ouder-kind partij op vrijdag 19 juli.Visserij partij Paesens-Moddergat

2 jun

Afgelopen weekend werd er weer een kaatswedstrijd voor de jeugd en senioren gehouden. De jeugd kaatste op vrijdag en de senioren kaatsten op zaterdag. Deze werd gesponsord door de visserij partij. Wegens te weinig deelname kon de schooljeugd helaas niet kaatsen. Bij de kabouters, welpen en pupillen waren er 17 kaatsers aanwezig. Er werd goed en sportief gekaatst. De prijswinnaars waren:
Kabouters/welpen: 1e prijs Yvonne Tuinstra en Froukje Anita Lei. 2e prijs Pieter Lieuwe Visser en Janna Renske van Dijk.
Pupillen: 1e prijs Sinne de Vreeze en Annet Visser. 2e prijs Wybren de Vries, Aaltje Prins en Ydwer de Vreeze

De senioren gingen zaterdag om 13:00 uur los. Bij beide categorieën waren er vier parturen, hier werd in competitie verband gekaatst. Er werd goed gekaatst en erg mooi weer erbij, een geslaagde middag. De prijswinnaars waren:
Heren 1e prijs Jetze Groen en Stephan Overkempe. 2e prijs Douwe de Vries, Tjeerd Zeilinga en Pieter Visser
Dames 1e prijs Annie Corton, Wietske Cuperus en Astrid Meinema. 2e prijs Reinou Jansma, Tjitske Dreyer en Geartsje Lei

 

KNKB Schoolmeisjes kaatspartij in Paesens-Moddergat

25 mei

Zaterdag 25 mei werd er volop gekaatst door de schoolmeisjes van de KNKB. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij Hogedijken. Er waren 8 parturen bij de schoolmeisjes. Er werd gespeeld met een winnaars- en herkansingronde. Er werd goed en sportief gekaatst. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Lisanne Scharringa en Fardau Krottje 2e prijs: Noa Elzinga en Isabella Sijtsma 1e prijs herkansingronde: Ilse Marije van Beem en Hester Torensma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkaatsen

25 mei

Woensdag 22 mei hebben Annet Visser, Joke de Jong en Sinne de Vreeze de eerste prijs gewonnen in de herkansingsronde bij de meisjes tijdens het schoolkaatsen. 

 

 

KNKB wedstrijd Heren 1e en 2e klasse Paesens-Moddergat

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er in Paesens-Moddergat een KNKB vrije formatie wedstrijd heren 1e en 2e klasse georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door ijzerhandel Raadsma en de Rabobank. Bij de 1e klasse hadden zich 10 parturen opgegeven en bij de 2e klasse waren er 13 parturen. Om 11.00 uur gingen ze van start en om 17:00 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
Heren 1e klasse: Eerste prijs: Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten Tweede prijs: Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa
Derde prijs: Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en P. Scharringa
Heren 2e klasse: Eerste prijs: Youri de Groot, Jelle Cnossen, Pieter Jan Leijenaar
Tweede prijs: Jan Dirk de Groot, Daniël Iseger en Gjalt Sjirk de Groot
Derde prijs: Willem Jan Postma, Michel Nese en Gerben de Boer.
Derde prijs: Gerard de Vries, Jelle Pieter van de Walt en Wytze Wassenaar

Federatie kaatsen Paesens-Moddergat

18 mei

Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd van de federatie gehouden in Paesens-Moddergat. De Boerenpartij werd gesponsord door de drie plaatselijke boeren. Fam. Buurmans, Fam. Faber en de Fam. Visser. Door te weinig opgave ging de heren A klasse niet door. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, daardoor werd er individueel gekaatst. Het was nog even spannend wie er met de 2e prijs naar huis zou gaan. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Metsje Sipma, 2e prijs: Esther Turkstra.
Bij de heren B-klasse was het vrije formatie en hadden er 8 parturen zich opgegeven. De acht parturen kaatsten met een winnaars- en een herkansing ronde. De uitslagen bij de heren:
1e prijs: Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra 2e prijs: Willem Elzinga, Oene van der Woude en Pieter Visser. De eerste prijs in de herkansing ronde ging naar het partuur van Lieuwe Zeilinga, Tjeerd Zeilinga en Siemen Zeilinga.