De “Satéwoast” partij in Paesens Moddergat

23 sep
Vorige week werd gemeld dat er in Paesens- Moddergat de laatste kaatswedstrijd werd gespeeld, maar Nutte Buurmans en Christiaan Overzet besloten om er nog een vrije partij achteraan te sluiten. De ‘satéwoast” partij. Hoe deze partij ontstaan is, is een lang verhaal. Al met al een zeer geslaagde middag met zes parturen bij de heren en vijf parturen bij de dames. De heren kaatsten in twee poules en de dames in competitieverband, beginnend met één eerst gelijk. De uitslagen waren als volgt:
Heren
1e prijs:
 • Douwe de Vries 
 • Sietse Koree
2e prijs:
 • Tjerk Holwerda
 • Cor Zeilinga 
 • Kees Meinema
3e prijs:
 • Magchiel Groen
 • Gerben Lei
 • Siemen Zeilinga
Dames
1e prijs:
 • Grytsje Groen
 • Sietske Buurmans 
 • Astrid Meinema
2e prijs:
 • Annie Corton 
 • Gerda Elzinga

Laatste senioren wedstrijd in Paesens-Moddergat

15 sep
Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd gehouden voor de senioren, gesponsord door de plaatselijke motorrijders. De opgave viel iets tegen, maar gelukkig kon er bij de heren evenals bij de dames in competitieverband gekaatst worden. Hier waren bij beide categorieën vier parturen. Tot het eind toe bleef het spannend wie er met de prijzen naar huis zou gaan. Dit waren de uitslagen;
Heren
1e prijs:
 • Magchiel Groen
 • Marten Groen
 • Siemen Zeilinga (koning)
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur 
 • Pieter Visser
Dames
1e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Andrea Visser (koningin)
2e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans 
 • Bertina Smeding

Laatste jeugdpartij in Paesens-Moddergat

2 sep
Afgelopen vrijdag werd de laatste jeugdpartij gekaatst, de Prins partij. Deze partij werd gesponsord door de familie Prins. Doordat de opgave goed was kon er in drie categorieën gekaatst worden. De uitslagen waren als volgt:
A jeugd
1e prijs:
 • Jelle Rense Lei
2e prijs:
 • Wybren de Jong
B jeugd
1e prijs:
 • Annet Visser 
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Ilse Zeilinga 
 • Renke Jacob Cuperus

C Jeugd
1e prijs:
 • Ydwer de Vreeze
2e prijs:
 • Tineke Rianne van Dijk

 

Aan het eind van het kaatsseizoen wordt de beker uitgereikt aan diegene met het meest aantal behaalde punten van het gehele seizoen. Deze beker is bij de oudere jeugd gewonnen door Wybren de Jong en bij de jongere jeugd door Renske Elzinga.

Pearkekeatsen in Paesens-Moddergat

25 aug
Afgelopen zaterdag werd het pearkekeatsen weer gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd net zoals de voorgaande jaren gesponsord door Yke-Muoi Kofje & Tee Drinkerij. De opkomst was iets lager dan vorig jaar maar de partijen waren er niet minder spannend om. In de A klasse waren zes parturen, hier kaatsten ze in poule verband. Bij de B klasse waren zeven parturen, hier speelden ze met een winnaarsronde en verliezersronde. Mede doordat het weer erg meeviel werd het een geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
A klasse
1e prijs:
 • Willem Elzinga 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Pieter Visser
 • Andrea Visser
3e prijs:
 • Christiaan Overzet 
 • Astrid Meinema
B klasse
1e prijs:
 • Durk Lei
 • Hennie Lei
2e prijs:
 • Jaap Lei 
 • Liza Lei
1e prijs herkanssingsronde:
 • Douwe de Vries 
 • Aukje v/d Weg

Dorpsbelangpartij

18 aug
Afgelopen zaterdag werd de dorpsbelang partij gekaatst in Paesens-Moddergat. De dames en heren hadden beide vier parturen, waardoor ze in competitie verband konden kaatsen. Er werd over het algemeen spannend gekaatst waardoor na de laatste slag pas bekend werd wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan. De uitslagen waren als volgt:
Dames
1e prijs:
 • Reinou Jansma (koningin)
 • Sietske Buurmans 
 • Andrea Visser
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Tjitske Dreijer
Heren
1e prijs:
 • Durk Visser
 • Nutte Buurmans (Koning) 
 • Berend de Jong
2e prijs:
 • Gerben Lei
 • Gerbren Basteleur
 • Siemen Zeilinga

Volgende week zaterdag, 25 augustus, hebben we het pearkekeatsen op het programma staan.

Hoofdklassers weer in Paesens-Moddergat te kaatsen

10 aug
 
 
Donderdag 9 augustus was het weer zover, acht hoofdklasse kaatsers waren weer van de partij om een balletje te slaan in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Appartementen verhuur de Buorren Twa. Deze partij wordt altijd gespeeld met acht parturen, een hoofdklasser, een heer en een dame. Er wordt met een winnaarsronde en een herkanssingsronde gekaatst. Door het slechte weer was er jammer genoeg weinig publiek, maar de kaats(t)ers hadden veel plezier, zodat het een zeer geslaagde avond werd…..
1e prijs:
 • Grietje Anna Buurmans
 • Oene v/d Woude 
 • Marten Bergsma
2e prijs:
 • Linda van Woudenberg
 • Douwe Hendrik Elzinga 
 • Hans Wassenaar
1e prijs herkanssingsronde:
 • Sietske Buurmans
 • Berend de Jong 
 • Renze Pieter Hiemstra

Gezamelijke kaatspartij in Paesens-Moddergat

6 aug
Zaterdag 4 augustus werd de gezamelijke kaatspartij met Morra-Lioessens en Anjum gekaatst in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door slagerij Menno Hoekstra te Anjum en Bloemisterij Hoge Dijken te Dokkum. Ondanks de vakantie was de opgave goed en kon er bij de heren met zeven parturen en bij de dames met zes parturen gespeeld worden. Bij de heren werd er met een winnaars en herkanssings ronde gespeeld en de dames speelden in competitieverband. Mede door het prachtige weer waren er vele supporters om de kaatsers aan te moedigen. Al met al werd het een zeer geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
Heren
1e prijs:
 • Johannes Koree
 • Oene v/d Woude 
 • Wiebe Wessel Bos
2e prijs:
 • Lolke Dijkstra
 • Siemen Zeilinga 
 • Andre Turkstra
1e herkanssings ronde:
 • Jan Dijkstra
 • Pope Bauke Holwerda
 • Nanne Stiemsma

 

Dames
1e prijs:
 • Marjanne Faber
 • Jeanette Cuperus 
 • Johanna Bos
2e prijs:
 • Margriet Wijtsma
 • Jitske Hovinga
 • Astrid Meinema
3e prijs:
 • Hillie Groen
 • Geartsje Lei 
 •  Antsje de Vries

A.s. donderdag verwachten we weer de hoofd/eersteklassers in Paesens-Moddergat. Deze partij begint om half zes. U bent van harte uitgenodigd!! 
 

Land & Zeezicht federatiewedstrijd weer zeer geslaagd in Paesens-Moddergat

29 jul
Dit weekend stond Paesens-Moddergat in het teken van het federatiekaatsen. Deze partij werd, net zoals voorgaande jaren, gesponsord door café restaurant Land en Zeezicht te Holwerd. Door te weinig opgave en het warme weer werd de A-klasse heren en de dames afgelast, maar is het wel de bedoeling om deze wedstrijd op een andere datum in te halen. Zaterdag 13.00 uur gingen de B-klasse heren met 10 parturen van start. Hier werd over het algemeen spannend gekaatst met geregeld partijen van 5 eersten gelijk. Voor het publiek ook mooi om naar te kijken. De uiteindelijke uitslag was als volgt:
1e prijs:
 • Willem Elzinga
 • Oene v/d Woude 
 • Pieter Visser
2e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Durk de Jong 
 • Thomas Prins
3e prijs:
 • Stephan Overkempe
 • Gerwin Dijkstra 
 • Sytse Koree
1e prijs herkansing ronde:
 • Jaap Lei
 • Jetze Groen 
 • Marten Groen
2e prijs herkansingronde:
 • Klaas Veenstra
 • Arjen Schregardus
 • Lolke Dijkstra 

De Prins partij weer een groot succes in Paesens-Moddergat

7 jul
Zaterdag 7 juli werd in Paesens- Moddergat de Prins partij gehouden. Deze wedstrijd wordt gesponsord door de familie Prins. Om 13.00 uur gingen de dames en heren van start. Bij de heren waren er achtien mannen die zich hadden opgegeven zodat er met zes parturen in poule verband gekaatst kon worden. Drie prijzen waren hier te winnen plus een koningsbeker. Bij de dames waren vijf parturen die in competitie verband konden kaatsen. Wel begonnen ze met een eerst gelijk. Door het mooie weer was het voor het publiek ook aangenaam om naar het kaatsen te kijken. Ook werd er sterk gekaatst en waren er spannende wedstrijden bij.
De uitslagen waren als volgt:
 
Heren
 
1e prijs:
 • Christiaan Overzet
 • Berend de Jong
 • Willem Elzinga (koning)
2e prijs:
 • Marten Groen
 • Gerben Lei
 • Stephan Overkempe
3e prijs:
 • Jaap Lei
 • Bjorn Vanger
 • Magchiel Faber
Dames
 
1e prijs:
 • Sietske Buurmans
 • Bertina Smeding 
 • Geartsje Lei
2e prijs:
 • Emkje Lei 
 • Gerda Elzinga

 

Geweldige opkomst voor het jeugd kaatsen in Paesens-Moddergat

7 jul
Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in 7 categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond. 
 
Kabouters
 
1e prijs:
 • Marwin Boonstra 
 • Jelle Rosier
2e prijs:
 • Jente Hoekstra 
 • Sandra Bandstra
1e prijs herkansing:
 • Janet v/d Meulen 
 • Merwin Koree
2e prijs herkansing:
 • Harke Slagman
 • Famke de Jong

Welpen jongens
 
1e prijs:
 • Niek Dijkstra 
 • Renke Jacob Cuperus
2e prijs:
 • Marten Jan Koree
 • Jakob Lieuwe Klimstra
Welpen meisjes
 
1e prijs:
 • Jeltsje Castelijn
 • Renske Elzinga
2e prijs:
 • Willianne Wijtsma 
 • Sinne de Vreeze
3e prijs:
 • Anna Geke Dijkstra
 • Anke Haaksma

Pupillen jongens
 
1e prijs:
 • Albert Vogel
2e prijs:
 • Jelle Rense Lei

Pupillen meisjes
 
1e prijs:
 • Gea Sipma 
 • Femke Bouma
2e prijs:
 • Leann Wijma
 • Joke de Jong 
 • Gelbrich v/d Leest

Schooljongens/ jongens
 
1e prijs:
 • Johan Sipma
 • Wybren de Jong 
 • Folkert Jelmer Visser
2e prijs:
 • Arjen Schregardus
 • Thijn Haaima
Schoolmeisjes/ meisjes
 
1e prijs:
 • Eline Koree
2e prijs:
 • Klasina Hovinga