Wedstrijdagenda 2022

K.V. THOMAS PRINS

WEDSTRIJDAGENDA 2022

Zat. 23 april:  Introductiepartij Kaatskanon Start: 14.30u

                        Perleggers zaterdag: Marten Groen & Nutte Buurmans

Zat. 30 april: Glasservice Noord Nederlandpartij

                        Perkleggers zaterdag: Nutte Buurmans, Christiaan Overzet en Gerben Lei

Zat. 07 mei:   Land & Zeezicht federatie heren B en A en Dames (VF) Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Willem Dam, Nutte Buurmans en Marten Groen

Woe.11 mei:  Federatie welpen en pupillen Start: 18:00u

                         Sponsor: Thuishuis Zeeparel

                         Perkleggers dinsdag: Jeugdcomissie/ Bestuur

Zat. 14 mei:   KNKB dames 1e klasse (DEL onbeperkt) Start: 10:00u

                        Sponsor: Ijzerhandel Raadsma en Rabobank

                        Perkleggers vrijdag: Oene van der Woude, Pieter Visser en Marten Groen

Keurmeesters: (keurmeesters 09.30u aanwezig)

Grietje Anna Buurmans, Aukje de Beer, Thomas Prins, Liza Lei, Tjitske Draaier, Tineke Visser, Annie Corton, Jeanette Cuperus, Wietske Cuperus, Astrid Meinema, Andrea Visser, Marjanne Faber, Emkje Lei, Oene van der Woude, Marten Groen, Magchiel Faber en Willem Dam.

Zat. 28 mei:   Overzet vastgoedpartij

                        Perkleggers zaterdag: Alwin Vanger, Jetze Groen en Stephan Overkempe

Woe. 1 juni:  Federatie schooljongens en meisjes / Jongens en Meisjes Start: 18:00u

                        Perkleggers dinsdag: Jeugdcommissie/ Bestuur

Zat. 4 juni:     KNKB schoolmeisjes (DEL) Start 10.00u

                        Perkleggers vrijdag: Bote de Jong, Pieter Visser, Bjorn Vanger

Keurmeesters: (keurmeesters 09.30u aanwezig)

Pieter Visser, Oene van der Woude, Willem Dam, Marten Groen, Christiaan Overzet, Jetze Groen, Gebren Basteleur, Willem Elzinga, Stephan Overkempe, Siemen Zeilinga, Gerben Lei, Magchiel Groen en Bjorn Vanger.

Zat. 18 juni:   Hiel Fryslân Keatst’ Jubileum dag, 125 jaar KNKB

Zat. 25 juni:   Puzzelrit ’t Alde Barrel

Zat. 2 juli:      Boerenpartij federatie heren B en A en Dames (VF) Start: 13:00u

                        Perkleggers zaterdag: Willem Dam, Christiaan Overzet en Marten Groen

Zat. 9 juli:      Gezamenlijke ledenpartij Anjum, P-M en ML Start 13.00u

Wordt gekaatst in Anjum

Vrij. 22 juli:    Nachtkeatsen

                        Perkleggers vrijdag: Marten Groen, Jetze groen en Willem Elzinga

Zat. 23 juli:    Activiteitencommissie

Zat. 30 juli:    Prinspartij

Perkleggers zaterdag: Wybren de Jong, Thomas Prins en Jaap Lei

Don. 11 aug: Hoofd/eersteklassers in Paesens-Moddergat

                        Sponsor: Faber Autotechniek – Schadeherstel, Jaap Lei en Douwe hendrik

                        Perkleggers donderdag: Jelle-Renze Lei, Magchiel Faber en Magchiel Groen

Vrij. 19 aug:  Kind/ouderpartij Start: 18.00u

                        Sponsor: Coop Anjum

                        Perkleggers vrijdag: Jeugdcommissie

Zat. 20 aug:  Yke Muoipartij Pearkekeatsen, na de wedstrijd barbecue op het veld!!

                        Perkleggers zaterdag: Magchiel Faber, Durk de Jong en Gerbren Basteleur

Zat. 3 sept:    Motorpartij

                        Perkleggers zaterdag: Magchiel Faber, Pieter Visser en Nutte Buurmans

Zat. 10 sept:  Dorpsbelangpartij

                        Perkleggers zaterdag: Jaap Lei, Kees Faber en Douwe Hendrik Elzinga

Perkleggen   Perkleggen op doordeweekse avond om 19.00u Perkleggen op zaterdagochtend om 09.30u   Mocht je verhinderd zijn, graag zelf voor vervanging zorgen! Let op; Bij het perkleggen hoort ook het opruimen na de wedstrijd!  

Competitie

De competitie van de heren start op dinsdag 19 april om 19.00 uur. De competitie van de dames start op donderdag 21 april om 19.30 uur.

Trainingen verzorgd door Jan-Dirk de Groot voor de dames:

21 april          19.30u

12 mei            19.30u

2 juni              19.30u

16 juni            19.30u

Opgave wedstrijden

Opgave voor donderdag voor de wedstrijd tot 18.00u kan via de website: kvthomasprins.frl (wedstrijdzaken / opgave wedstrijden).

Federatie wedstrijden

De opgave voor de federatie wedstrijden bij de dames en heren gaat via de site www.federatiedongeradeel.nl

Het e-mailadres en telefoonnummer van de secretaris van iedere vereniging staat op de federatie wedstrijdlijst vermeldt.