Pearke keatsen

3 sep

Afgelopen zaterdag werd het pearkekeatsen weer gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Yke muoi en Menno Hoekstra. Er hadden zich maar liefst 19 parturen opgegeven, waardoor er in meerdere klassen gekaatst kon worden. Bij de A-klasse waren er 7 parturen, hier speelden ze met een winnaarsronde en herkansingsronde. Bij de B en C-klasse waren er 6 parturen, hier kaatsten ze in pouleverband. Het werd een gezellige en geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:
A-klasse 1e prijs: Annie Corton en Stephan Overkempe, 2e prijs: Wietske Cuperus en Magchiel Faber, 1e herkansingsronde Andrea Visser en Pieter Visser
B-Klasse 1e prijs: Aljantine Holtewes en Gerben Lei, 2e prijs: Tjitske Dreyer en Oebele Staphorsius Smedes
C-Klasse 1e prijs: Aukje de Beer en Jan de Vries, 2e prijs: Grytsje Groen en Peter Groen